Beknopt overzicht gx1 – Sharp O2 User Manual

Page 129

Advertising
background image

Quick Reference

128

Navigatiemenu's

Druk op om het hoofdmenu op te roepen.

Meest voorkomende bedieningsfuncties

Aan/Uit

Houd ingedrukt.

Bellen

Voer nummer in en druk op .

Een oproep beantwoorden Druk op .
Een gesprek beëindigen Druk op .

Telefoonboek

Naam en nummer opslaan

1.Druk op , selecteer “Voeg nieuwe naam toe”.
2.Voer naam in, en druk op .
3.Voer nummer in en druk op .
4.Selecteer nummertype en druk op .

Camera

Foto's nemen

1.Houd ongeveer 2 seconden ingedrukt.
2.Druk op om de foto te nemen.

MMS

1.Druk op [ ].
2.Selecteer “MMS” en druk op .
3.Selecteer “Opstellen” en druk op .
4.Voer uw bericht in en druk op .
5.Voer het telefoonnummer of e-mailadres

in, en druk op .

6.Selecteer “Verzenden” en druk op .

Om het hoofdmenu
op te roepen.

Om tijdens een gesprek
de microfoon te dempen of
de demping op te heffen.

[Dempen]

Om de stille modus in
te schakelen.

Speciale functies

Gesprekstellers
in totaal

Selecteer “Laatste gesprek”

Om het volume van het
luistergedeelte in te
stellen.

Vergrendelen en
ontgrendelen van de
toetsen.

Sneltoetsen

Omlaag schuiven

Omhoog schuiven

Voor weergave van:

Afzonderlijke
gesprekstellers

Resetbare
gesprekstellers

Selecteer “Alle gesprekken”

Selecteer “Timers wissen”

Druk op en
gebruik dan ,
.

Berichten

Druk tijdens standby op [ ].

Druk op of om de tekst te verschuiven.

Druk op .

MMS

Opstellen
Postvak IN
Postvak UIT
Concepten
Instellingen

SMS

Opstellen
Postvak IN
Verstuurd
Instellingen

Cell Broadcast

Aan/Uit
Bericht lezen
Instellingen

Celinfo

Aan

Uit

Voicemail

Voicemail ophalen

Voicemail-instellingen

Beknopt overzicht

GX1

NEDERLANDS

Advertising