Likvidace do odpadu – Ordex Z29776 User Manual

Page 12

Advertising
background image

12 CZ

Likvidace do odpadu

Q

likvidace do odpadu

Obal se skládá z ekologicky vhodných materiálů, které můžete

jednoduše zlikvidovat prostřednictvím místních recyklačních středisek.

O možnostech likviace odpadu se můžete informovat u Vaší obecní nebo
městské zprávy.

označení výrobku:
Textilní šatník
Model č.:

Z29776

Verze:

02 / 2010

L69 33 421

Advertising