Ordex Z29776 User Manual

Page 15

Advertising
background image

15

HR

Uvod / Sigurnosne upute / Montaža / Čišćenje i održavanje

ormar za odjeću

Q

Uvod

Upoznajte se s proizvodom prije montiranja. Pažljivo pročitajte

sljedeće upute za montiranje te sigurnosne upute. Koristite ovaj
proizvod u skladu s navedenim uputama te u navedene svrhe.

Sačuvajte ove upute vrlo dobro. Ukoliko proizvod dajete nekoj drugoj osobi,
predajte toj osobi također i sve upute.

Q

namjena

Ovaj proizvod je namijenjen za skladištenje odjeće i drugih predmeta u suhim
unutarnjim prostorijama. Nije dozvoljeno upotrebljavati proizvod za nešto
drugo, što nije prethodno navedeno ili raditi izmjene na proizvodu jer bi to
moglo uzrokovati ozljede i / ili oštetiti proizvod. Proizvođač ne odgovara
za štete nastale uslijed nedozvoljene upotrebe. Proizvod nije namjenjen za
profesionalnu upotrebu.

Q

opis dijelova

A

spojni dio, gore i dolje

B

spojni dio, sredina

C

vodoravna spojna šipka (cca. ø 1,6 x 73,5 cm)

D

okomita spojna šipka (cca. ø 1,6 x 32,4 cm)

E

okomita spojna šipka, dolje (cca. ø 1,6 x 67 cm)

F

okomita spojna šipka, gore, sa bušotinom (cca. ø 1,6 x 67 cm)

G

okomita spojna šipka, gore (cca. ø 1,6 x 67 cm)

H

pridržna šipka (cca. ø 1,6 x 45 cm)

I

šipka za vješanje odjeće (cca. ø 1,9 x 73,5 cm)

J

vijak (M6 x 26 mm)

K

podložna ploča

L

prevlaka

M

polica

N

vijak s križnim prorezom

O

usadica

P

potporanj police regala

Q

opseg isporuke

Odmah nakon otvaranja paketa provjerite dali su svi dijelovi unutra, te dali
su proizvod i svi pojedini dijelovi ispravni. Nikako ne montirajte proizvod,
ako se u paketu ne nalaze svi potrebni dijelovi.

4 x spojni dio, gore i dolje
2 x spojni dio, sredina
8 x vodoravna spojna šipka (cca. ø 1,6 x 73,5 cm)
4 x okomita spojna šipka (cca. ø 1,6 x 32,4 cm)
4 x okomita spojna šipka, dolje (cca. ø 1,6 x 67 cm)
2 x okomita spojna šipka, gore, sa bušotinom (cca. ø 1,6 x 67 cm)
2 x okomita spojna šipka, gore (cca. ø 1,6 x 67 cm)
2 x pridržna šipka (cca. ø 1,6 x 45 cm)
1 x šipka za vješanje odjeće (cca. ø 1,9 x 73,5 cm)
4 x vijak (M6 x 26 mm)
4 x podložna ploča
1 x prevlaka
3 x polica
2 x vijak s križnim prorezom
2 x usadica
1 x potporanj police regala
1 x upute za montažu

Q

Tehnički podaci

Mjere:

cca. 75 x 170 x 50 cm (š x v x d)

Materijal:

stalak: metal

Prevlaka:

vlaknasto runo

Maks. opterećenje: šipka za vješanje odjeće: 10 kg

Gornja polica: 8 kg

Sigurnosne upute

MOLIMO PRIJE UPORABE PROČITAJTE UPUTE ZA MONTAŽU!
MOLIMO BRIŽLJIVO SAČUVAJTE UPUTE ZA MONTAŽU!

J

UPoZorenJe!

oPaSnoST oD oZlJeDa I

oPaSno Po ŽIVoT Za Male BeBe I DJecU! Nikada
ne ostavljajte ambalažu u blizini djece bez nadzora. Postoji

opasnost od gušenja. Ne puštajte djecu u blizinu proizvoda.

m oPreZ! oPaSnoST oD oZlJeDe! Provjerite dali su svi dijelovi

neoštećeni i ispravno montirani. Ako je proizvod nestručno montiran
postoji opasnost od ozljeda. Oštećeni dijelovi mogu utjecati na sigurnost
i funkcionalnost.

m oPreZ! Ne ostavljajte djecu bez nadzora! Proizvod nije predmet za

penjanje i nije igračka! Osigurajte da osobe, posebno djeca ne staju na
proizvod, te da se uz njega ne podižu. Proizvod bi se mogao prevrnuti,
a to bi moglo prouzročiti ozljede i / ili materijalnu štetu.

J

Osigurajte, da je proizvod postavljen na čvrstoj, ravnoj podlozi. Inače bi
moglo prouzročiti ozljede i / ili materijalnu štetu.

J

oPreZ! oPaSnoST oD PoŽara! Ne postavljajte
proizvod u blizini vatre.

J

Držite proizvod podalje od vode i vlage. U suprotnom slučaju moglo bi
prouzročiti materijalnu štetu.

J

Ne izlažite proizvod izravnom suncu. Boje bi mogle izblijediti.

J

Potrebno je proizvod ravnomjerno otperetiti, tako da se nemože prevrnuti.

J

Ne pritiskajte odozgo i ne postavljajte teret na proizvod. Vodite računa
o tome, da je teret na šipki za vješanje odjeće i u pretincu za odjeću
ravnomjerno raspodjeljen.

J

Osigurajte, da je šipka za vješanje odjeće opterećena najviše do 10 kg,
a gornja polica do najviše 8 kg. Proizvod bi se inače mogao prevrnuti.
A to bi moglo prouzročiti ozljede i / ili materijalnu štetu.

J

Ne ovjesite teret na donju stranu poklopca. Poklopac bi se inače mogao
oštetiti.

m oPreZ! oPaSnoST oD oZlJeDa! Ne rabite ormar za postole

ni u kojem slučaju ako je oštećen.

m oPreZ! oPaSnoST oD STrUJnog UDara! Prije bušenja

uvjerite se u to, da se na mjestu bušotine ne nalaze nikakvi vodovi.

m oPreZ! ŠTeTe oD VoDe! Prije bušenja uvjerite se u to, da se na

mjestu bušotine ne nalaze nikakve cijevi.

J

Vodite računa o tome, da montažu ormara za odjeću izvode isključivo
stručne osobe.

J

Osigurajte da su svi spojevi dobro učvršćeni i provjerite stabilnost svih
spojeva.

Q

Montaža

j

Montirajte ormar za odjeću sukladno prikazima 1 - 5.

Q

Čišćenje i održavanje

j

Za čišćenje i njegu rabite suhu krpu bez sitnih vlakanaca.

j

U slučaju grubljeg onečišćenja rabite lagano navlaženu krpu i eventualno
blago sredstvo za pranje posuđa.

j

Nikako ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje. U protivnom
može doći do oštećenja na materijalu proizvoda.

Advertising