Ordex Z29776 User Manual

Page 9

Advertising
background image

9

SI

Uvod / Varnostna navodila / Montaža / Čiščenje in nega

omara za oblačila iz blaga

Q

Uvod

Pred montažo se seznanite z izdelkom. V ta namen natančno

preberite navodilo za montažo in varnostna navodila. Izdelek
uporabljajte samo tako, kot je opisano, in samo v predviden namen.

To navodilo dobro shranite. V primeru izročitve izdelka tretjim jim dajte tudi
dokumentacijo.

Q

Uporaba v skladu z določili

Ta izdelek je primeren za shranjevanje obleke in drugih predmetov v suhih
notranjih prostorih. Drugačna uporaba od opisane ali sprememba izdelka ni
dovoljena in lahko privede do poškodb in / ali poškodb izdelka. Za poškodbe,
nastale zaradi nenamenske uporabe, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.
Ta izdelek ni predviden za profesionalno uporabo.

Q

Sestavni deli

A

povezovalni del, zgoraj in spodaj

B

povezovalni del, sredina

C

vodoraven povezovalni drog (ø pribl. 1,6 x 73,5 cm)

D

navpičen povezovalni drog (ø pribl. 1,6 x 32,4 cm)

E

navpičen povezovalni drog, spodaj (ø pribl. 1,6 x 67 cm)

F

navpičen povezovalni drog, zgoraj, z vrtino (ø pribl. 1,6 x 67 cm)

G

navpičen povezovalni drog, zgoraj (ø pribl. 1,6 x 67 cm)

H

oporna palica (ø pribl. 1,6 x 45 cm)

I

palica za obleko (ø pribl. 1,9 x 73,5 cm)

J

vijak (M6 x 26 mm)

K

podložka

L

pokritje

M

odlagalna površina

N

vijak s križno glavo

O

zatič

P

podpornik za polico

Q

obseg dobave

Takoj ko odvijete embalažo, preverite popolnost in nepoškodovanost izdelka
ter vseh delov. Nikakor ne sestavite izdelka, če obseg dobave ni popoln.

4 x povezovalni del, zgoraj in spodaj
2 x povezovalni del, sredina
8 x vodoraven povezovalni drog (ø pribl. 1,6 x 73,5 cm)
4 x navpičen povezovalni drog (ø pribl. 1,6 x 32,4 cm)
4 x navpičen povezovalni drog, spodaj (ø pribl. 1,6 x 67 cm)
2 x navpičen povezovalni drog, zgoraj, z vrtino (ø pribl. 1,6 x 67 cm)
2 x navpičen povezovalni drog, zgoraj (ø pribl. 1,6 x 67 cm)
2 x oporna palica (ø pribl. 1,6 x 45 cm)
1 x palica za obleko (ø pribl. 1,9 x 73,5 cm)
4 x vijak (M6 x 26 mm)
4 x podložka
1 x pokritje
3 x odlagalna površina
2 x vijak s križno glavo
2 x zatič
1 x podpornik za polico
1 x navodilo za montažo

Q

Tehnični podatki

Dimenzije:

pribl. 75 x 170 x 50 cm (Š x V x G)

Material:

Ogrodje: kovina

Pokritje:

vlakneni flis

Največja obremenitev: Palica za obleko: 10 kg

Zgornja odlagalna polica: 8 kg

Varnostna navodila

PRED UPORABO PROSIMO PREBERITE NAVODILO ZA MONTAŽO!
PROSIMO, DA NAVODILO ZA MONTAŽO SKRBNO SHRANITE!

J

oPoZorIlo!

SMrTna neVarnoST In

neVarnoST neSreČe Za DoJenČke In oTroke!
Otrok z ovojnim materialom nikoli ne puščajte brez nadzora.

Obstaja nevarnost zadušitve. Izdelek hranite izven dosega otrok.

m PoZor! neVarnoST PoŠkoDB! Preverite, če so vsi deli nepo-

škodovani in strokovno zmontirani. V primeru nestrokovne montaže obstaja
nevarnost poškodb. Poškodovani deli lahko vplivajo na varnost in delovanje.

m PoZor! Otrok ne pustite nenadzorovanih! Izdelek ni priprava za

plezanje ali igranje! Zagotovite, da se osebe, še posebno otroci, ne
postavijo na izdelek in se nanj ne vzpenjajo. Izdelek se lahko prevrne.
Posledica so lahko poškodbe in / ali povzročitev škode.

J

Prepričajte se, da izdelek stoji na trdni, ravni podlagi. V nasprotnem
primeru so lahko posledica poškodbe in / ali povzročitev škode.

J

PoZor! neVarnoST PoŽara! Izdelka ne postavljajte
v bližino odprtega ognja.

J

Izdelek hranite stran od vode in vlage. V nasprotnem primeru lahko pride
do povzročitve materialne škode.

J

Izdelka ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi. Barve lahko zbledijo.

J

Izdelek je treba obremeniti enakomerno in tako, da se ne more prevrniti.

J

Na izdelek ne izvajajte pritiska ali obtežitve od zgoraj. Pazite na
enakomerno porazdelitev teže na palici in polici za obleko.

J

Prepričajte se, da je palica za obleko obtežena z največ do 10 kg in
zgornja odlagalna polica z največ do 8 kg. Sicer se izdelek lahko prevrne.
Posledica so lahko poškodbe in / ali povzročitev materialne škode.

J

Na spodnjo stran pokrova ničesar ne obešajte. Pokrov bi se lahko
poškodoval.

m PoZor! neVarnoST PoŠkoDB! Omare za obleko na noben

način ne uporabljajte, če je poškodovana.

m PoZor! neVarnoST UDara elekTrIČnega Toka! Pred

vrtanjem se pričajte, da se na mestu vrtanja ne nahajajo vodniki.

m PoZor! ŠkoDa ZaraDI VoDe! Pred vrtanjem se pričajte, da

se na mestu vrtanja ne nahajajo cevi.

J

Pazite na to, da omaro za obleko montirajo samo kompetentne osebe.

J

Prepričajte se, da so vse povezave trdno povezane med seboj in prekon-
trolirajte vsa vezna mesta, ali so stabilna.

Q

Montaža

j

Omaro za obleko montirajte skladno s slikami 1 - 5.

Q

Čiščenje in nega

j

Za čiščenje in nego uporabljajte samo suho krpo, ki ne pušča vlaken.

j

V primeru močnejše umazanije uporabite rahlo navlaženo krpo in
eventualno blago sredstvo za pomivanje posode.

j

Nikakor ne uporabljajte kislih čistilnih sredstev. V nasprotnem primeru
lahko poškodujete material na izdelku.

Advertising