Czyszczenie i pielęgnacja / usuwanie – Ordex Z29776 User Manual

Page 6

Advertising
background image

6 PL

Czyszczenie i pielęgnacja / Usuwanie

Q

czyszczenie i pielęgnacja

j

Do czyszczenia i pielęgnacji używaj suchej, niepozostawiającej nitek
ścierki.

j

W przypadku silniejszych zabrudzeń użyj lekko zwilżonej ścierki dodając
ewentualnie łagodny środek do mycia naczyń.

j

Nie stosować pod żadnym pozorem żrących środków czystości. W
przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia materiał produktu.

Q

Usuwanie

Opakowanie składa się wyłącznie z materiałów przyjaznych dla

środowiska, które można oddać do utylizacji do lokalnych punktów
recyklingu.

Informacje dotyczące możliwości usunięcia zużytego produktu otrzymają
Państwo w swoim zarządzie miasta lub gminy.

oznaczenie produktu:
Materiałowa szafa na ubrania
Nr modelu: Z29776
Wersja:

02 / 2010

L69 33 421

Advertising