Likvidácia – Ordex Z29776 User Manual

Page 14

Advertising
background image

14 SK

Likvidácia

Q

likvidácia

Obal sa skladá z ekologických materiálov, ktoré môžete likvidovať

prostredníctvom miestnych recyklačných stredísk.

O možnostiach ohľadom odstránenia opotrebovaného výrobku sa dozviete
na vašej verejnej alebo štátnej správe.

Popis výrobku:
Textilný šatník
Model č.: Z29776
Verzia:

02 / 2010

L69 33 421

Advertising