Използване на управление съдържание, Български - 0 игри, Деца – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 328: Фитнес, Управление съдържание

Advertising
background image

Български - 0

игри

Тази категория предоставя игри за развлечение на цялото семейство.

За бутоните, използвани при игрите, вж. указанията на екрана.
Цветни бутони за Цвят

Бутон

работа

Червено

Натиснете този бутон, за да отидете на началния екран на играта

зелен

Натиснете този бутон за пауза в играта

Жълт

Бутон за опции

Син

Натиснете този бутон, за да излезете от играта

Деца

Това е образователно и интерактивно съдържание, което децата могат да гледат многократно.

Авторските права върху съдържанието на

Деца и въпросите, свързани с тях, са запазени от UpToTen.

Фитнес

Това е полезно съдържание за здравето, на който може да се радва цялото семейство.

използване на Управление съдържание

Управление съдържание

Можете да избирате множество елементи от съдържанието като изберете няколко

елемента и натиснете жълтия бутон.

мое съдържание

Можете да проверите съдържанието, съхранено в паметта на телевизора, за всеки

елемент от Content Library.

Изберете елемент от съдържанието и натиснете бутона

eNTerE. Можете да

възпроизвеждате или изтриете избрания елемент от съдържанието.

USB

Можете да проверите съдържанието, съхранено в USB устройство, за всеки поделемент

от

Content library.

Изберете елемент от съдържанието и натиснете бутона

eNTerE. Можете да

възпроизвеждате избрания елемент от съдържанието.

Content library поддържа само USB устройства от клас Mass Storage Class (MSC). MSC е устройство външна

памет с възможност само за групово пренасяне на данните. Примери за MSC са пръстови устройства и четци на

флаш карти.
Ако играете игра с използване на външно USB устройство с памет, ще можете да запишете играта си (в

зависимост от играта). Внимавайте, защото изваждането на USB устройството с памет, докато записвате на него,

може да доведе до загуба на данни.
Изтегляне на ново съдържание
На уеб сайта Samsung.com ще бъде предлагано ново съдържание, различно от вграденото, срещу заплащане

или безплатно. Когато изтегляте платено съдържание, трябва ви UDN номер. Проверете UDN номера, преди да

изтеглите нов елемент от съдържанието.
Изтегляне на съдържание

1. Посетете уеб сайта www.samsung.com.
2. Изберете елемент на съдържание от страницата Contents Download.
3. Изтеглете съдържанието в USB устройството с памет.
4. Отидете на главното меню Content library, като натиснете бутона CoNTeNT, или изберете Content library.

(

MeNUПриложения → Content library).

5. Включете USB паметта в USB порта отстрани на телевизора.
6. Може да видите поделемента от съдържанието, който сте изтеглили.
7. Изберете елемент от съдържанието и натиснете бутона eNTerE.
8. Можете да възпроизвеждате избрания елемент от съдържанието.

Настройка

вр.изп.скрийнсейвър: Изберете, за да настроите времето на изчакване преди задействане на скрийнсейвър.

запис UdN: Записва UDN номер в USB устройство.

NTFS формат USB устройство за съхранение не поддържа записването на UDN. Ние препоръчваме използването на

FAT формат USB устройство за съхранение.

N
N

N

¦

N

N

N

NN

Управление

съдържание

R Редакт. e Изход

Игри

Деца

Фитнес

Други

Управление

съдържание

R Редакт. e Изход

1/1

œ ›

Мое съдържание

USB

Настройка

TV Memory

17.16GB/189.00MB Налично

Галерия
Готвене
Игри
Деца
Фитнес

Content Management > My Contents

BN68-02325B-04Bul.indb 50

2009-10-20 �� 3:17:10

Advertising