Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 630

Advertising
background image

Srpski - 22

Mreža → tip mreže / Podešavanje mreže

Detaljna uputstva o podešavanju opcija potražite u odeljku Podešavanje mreže.

Opšte postavke

Mod igranja → isklj. / uklj.

Ako povežete televizor sa konzolom za igru kao što je PlayStation™ ili Xbox™, moći ćete da uživate u realističnijem doživljaju igre

tako što ćete izabrati meni za igre.

Ograničenja režima za igre (Pažnja)

Da biste isključili konzolu za igru i povezali neki drugi spoljni uređaj, postavite

Mod igranja na isklj. u meniju za

podešavanje.
Ako prikažete TV meni dok je izabran

Mod igranja doći će do blagog podrhtavanja ekrana.

Mod igranja nije dostupan u običnom TV, PC i Ext režimu.
Dok je aktivna funkcija SUS, nije moguće izabrati opciju

Mod igranja.

Ako je slika lošijeg kvaliteta kada je spoljni uređaj povezan sa televizorom, proverite da li je opcija

Mod igranja postavljena na

Uklj.. Opciju Mod igranja postavite na isklj. i povežite spoljni uređaj.
Ako je

Mod igranja uključen:

Režim slike se automatski menja u

Standardno, a korisnik ne može da promeni režim.

Režim zvuka se automatski menja u

Po izboru, a korisnik ne može da promeni režim. Podesite zvuk pomoću ekvilajzera.

Aktivira se funkcija Resetovanje zvuka. Izbor funkcija za resetovanje nakon podešavanja ekvilajzera vraća podešavanja

ekvilajzera na fabričke vrednosti.

Bd Wise → isklj. / uklj.

Obezbeđuje optimalni kvalitet slike za SAMSUNG DVD plejere, Blu-ray plejere i kućne bioskope koji podržavaju funkciju BD Wise.

Dobićete bolji kvalitet slike ako sa ovim Samsung televizorom budete povezivali navedene spoljne uređaje.

SAMSUNG proizvode koji imaju funkciju BD Wise povežite pomoću HDMI kabla.
Kada se opcija

BD Wise postavi na Uklj., režim slike se automatski menja u optimalnu rezoluciju.

BD Wise možete koristiti u HDMI režimu.

Š ted. energije → isklj. / nisko / Srednje / Vis.prov. / Bez slike / auto

Ova funkcija podešava osvetljenost televizora i tako smanjuje potrošnju energije. Kada gledate televiziju noću, postavite opciju

šted. energije na vis.prov. da biste smanjili zamaranje očiju i potrošnju energije.

Ako izaberete opciju

Bez slike, ekran će se isključiti i moći ćete da čujete samo zvuk. Pritisnite bilo koje dugme da biste isključili

režim

Bez slike.

Funkcija

Bez slike nije podržana u meniju alatke.

Pritisnite dugme

TOOLS da bi se prikazao meni alatke. Opciju za uštedu energije možete da podesite i tako što ćete izabrati

alatke → Šted. energije.

Providnost menija → Osvetljeno / Zatamnjeno

Možete da podesite prozirnost menija.
Melodija → isklj. / nisko / Srednje / Vis.prov.

Možete podesiti melodiju koja će se čuti prilikom uključivanja ili isključivanja televizora.

Melodija se ne reprodukuje

Ako se zvuk ne reprodukuje sa televizora zato što je pritisnuto dugme

MUTe.

Ako se zvuk ne reprodukuje sa televizora zato što je zvuk smanjen na minimum pomoću dugmeta za smanjivanje zvuka (-).
Kada se televizor isključuje pomoću funkcije programiranog isključivanja.

SUS

Detaljna uputstva o podešavanju opcija potražite u odeljku Prikaz slike u slici.

N

•

•

N
N
N

N

•
•

N

N
N
N

N

T

N

•
•
•

BN68-02325B-04Ser.indb 22

2009-10-20 �� 3:24:52

Advertising