Swarovski Optik EL 50 User Manual

Page 26

Advertising
background image

51

DE

50

DE

Instelling van de oogafstand

om één enkel rond beeld te zien moet u de beide
helften van de verrekijker zo ver uit elkaar trekken
tot er geen storende schaduwen meer optreden.

Instelling van de beeldscherpte

Met het scherpstelwieltje
kunt u elk voorwerp van
de kortste instelafstand (zie
technisch gegevensblad)
tot oneindig scherp stellen.
Bij oneindig wijst het kleine

neusje van het scherpstelwieltje omhoog.

Dioptrie-correctie

om een optimale beeldkwaliteit te bereiken moet
een eventueel verschil in gezichtsvermogen tussen
het linker en het rechteroog worden gecompen-
seerd.

Instelling van de draaidoppen

in principe hebt u de beschikking over vier ver-
schillende instellingsposities met verschillende
afstanden van het oog tot de lens. De optimale
afstand kunt u afzonderlijk instellen. Die afstand
hangt af van uw gezichtsstructuur en het gebruik
van een bril.

pos. a: Uitgangspositie zon-
der bril: draai hiervoor de
draaidoppen er linksom
volledig uit.

pos. B: Uitgangspositie met
bril: draai beide draaidop-
pen er rechtsom tot aan de
aanslag in.

pos. c en D: alternatieve
posities resp. tussenstan-
den voor brildragers en
niet-brildragers.

Bediening

NL

NL

Advertising