Säkerhetsföreskrifter, Allmänna anvisningar – Swarovski Optik EL 50 User Manual

Page 29

Advertising
background image

57

DE

56

DE

Det glädjer oss, att du valt en produkt från

SWarovSki oPtik. Har du frågor, kan du
vända dig till din återförsäljare eller ta kontakt
med oss direkt via

www.SwarovSkIoptIk.com.

aktuella tillbehör hittar du på www.SwarovSkIoptIk.com.

1 Bärrem
2 okularskydd
3 vridbar

ögonmussla
4 Fokuseringshjul

5 Dioptriskala

6 Dioptrisk nollpunkt

7 objektivskydd

8 Snap Shot adapter

Säkerhetsföreskrifter!

varNING!

titta aldrig mot solen med
kikaren! Det orsakar ögon-
skador!

använd inte kikaren medan
du går, du kan snubbla!

allmänna anvisningar

Skydda kikaren mot skak-
ningar och stötar.

reparationer skall utföras
enbart av auktoriserade
verkstäder.

Sv

Sv

3

2

1

7

8

5

6

4

6:

$5

2

9

6.

,

Advertising