Användning av snap shot-adaptern för kikare, Monteringsanvisning för objektivskyddet, Duk för linsputsning – Swarovski Optik EL 50 User Manual

Page 32: Putsning, Skötsel och vård

Advertising
background image

63

DE

62

DE

4. tryck in fokuseringshjulet.

Notera ditt dioptriska korrigeringsvärde, vilket syns
på dioptriskalan.

användning av Snap Shot-adaptern för kikare

Se särskild bruksanvisning eller på
www.SwarovSkIoptIk.com.

monteringsanvisning för objektivskyddet

1.

3.

4.

2.

- 4 3

2 1 0 1

2 3

4

2.

1.

Sv

Sv

Duk för linsputsning

Man kan putsa de mycket känsliga linserna med
den medföljande mikrofiberduken. Den passar
frontlinsen, okularlinsen och glasögon.
Håll duken ren eftersom smuts kan skada linserna.
om duken blir smutsig kan den tvättas i ljummet
tvålvatten och lufttorkas. andvänd den enbart för
att putsa linserna med!

putsning

vi har konstruerat alla element och ytor så att de
inte fordrar mycket skötsel. För att försäkra sig om
att kikaren bibehåller sina optiska egenskaper, bör
man hålla linserna rena, dvs. putsa bort smuts,
olja och fett. När man putsar linserna, avlägsnar
man först större partiklar m.h.a. en optikborste.
Efter det andas man på linsen för att åstadkomma
en hinna av kondensation och putsar sedan linsen
med mikrofiberduken.
De andra ytorna putsas med en mjuk, fuktig duk
(men inte den mikrofiberduk man använder till
putsning av linserna).

Skötsel och vård

Advertising