Swarovski Optik EL 50 User Manual

Page 30

Advertising
background image

59

DE

58

DE

Sv

Sv

montering av bärremmen

Montering med okularskydd på en sida (rekom-
menderas).
alternativt med okularskydd påsatt på båda
sidor.

a

B

Inställning av de vridbara ögonmusslorna

Det finns som standard fyra inställningslägen med
olika avstånd från ögat till linsen. Det optimala
avståndet kan du ställa in individuellt. Detta är
beroende av din ansiktsform och eventuell glasö-
gonanvändning.

pos. a: Utgångsposition utan
glasögon: vrid härtill moturs
för att helt dra ut ögonmus-
slorna.

pos. B: Utgångsposition med
glasögon: vrid båda vridö-
gonmusslorna medurs in till
sina anslag.

pos. c och D: alternativa
positioner eller mellanlägen
för användare både med
och utan glasögon.

Betjäning

Advertising