Förvaring – Swarovski Optik EL 50 User Manual

Page 33

Advertising
background image

65

DE

64

DE

Finns det smuts som är svår att få bort från ögon-
musslorna (t.ex. sand), kan man skruva ut dem
och putsa dem var för sig.

Förvaring

Förvara tubkikaren på en väl ventilerad och mörk
plats.

om tubkikaren blir våt, bör
den torka först.
vid längre förvaring i där
luftfuktigheten är hög, som
i tropikerna, är en lufttät
påse den bästa platsen

gärna tillsammans med något fuktabsorberande
medel (t.ex. kiselkulor).

6,

*

/, $

& (/

alla uppgifter är typiska värden.

Ändringar i utförande och leverans

samt tryckfel förbehålles. Ba-701-01, 01/2012

Sv

FI

kiitos, että valitsit SWarovSki oPtik in tuot-
teen! Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä
kauppiaaseesi tai suoraan meihin osoitteessa
www.SwarovSkIoptIk.com.

Saatavissa olevat lisävarusteet: www.SwarovSkIoptIk.com.

1 kantohihna
2 okulaarisuojus
3 kierrettävät okulaarit
4 tarkennuspyörä
5 Silmien voimakkuus-

eron (dpt) säätö

6 Diopterisäädön

nollakohta
7 objektiivisuojus
8 Snap Shot adapter

3

2

1

7

8

5

6

4

6:

$5

2

9

6.

,

Advertising