For din sikkerhed, Generelle anvisninger – Swarovski Optik EL 50 User Manual

Page 38

Advertising
background image

75

DE

74

DE

tak for, at du har valgt dette produkt fra

SWarovSki oPtik. i tilfælde af spørgsmål bedes
du henvende dig til din forhandler eller henvende
dig direkte til os på

www.SwarovSkIoptIk.com.

aktuelt tilbehør finder du på www.SwarovSkIoptIk.com.

1 Bærerem
2 okularbeskyttel-

sesdæksel
3 Drejeligt øjestykke
4 Fokuseringshjul

5 Dioptrihjul
6 Dioptri-nulpunkt
7 objektivbeskyttel-

sesdæksel
8 Snap Shot adapter

For din sikkerhed!

aDvarSEL!

kig ikke ind i solen med
kikkerten! Det kan medføre,
at dine øjne tager skade!

Brug ikke kikkerten, når du
går! Du kan overse forhind-
ringer!

Generelle anvisninger

Beskyt din kikkert mod
stød.

reparationer må kun fore-
tages af autoriserede værk-
steder.

Da

Da

3

2

1

7

8

5

6

4

6:

$5

2

9

6.

,

Advertising