Swarovski Optik EL 50 User Manual

Page 39

Advertising
background image

77

DE

76

DE

Da

Da

montage af lift-bæreremmen

Montage med okularbeskyttelsesdæksel fast-
gjort på den ene side (anbefaling).
alternativ: med okularbeskyttelsesdæksel fast-
gjort på begge sider.

a

B

Indstilling af øjestykkerne, der kan drejes

Der er fire forskellige indstillingsmuligheder med
forskellig afstand mellem øjet og linsen. Du kan
indstille den optimale afstand individuelt. afstan-
den afhænger af din ansigtsbygning, og om du
bruger briller.

pos. a: Udgangsposition
uden briller: Drej øjestyk-
kerne helt ud i retning mod
uret.

pos. B: Udgangsposition
med briller: Drej begge
drejelige øjestykker så langt
ind som muligt i retning
med uret.

pos. c og D: alternative posi-
tioner og mellempositioner
for personer med og uden
briller.

Betjening

Advertising