Swarovski Optik EL 50 User Manual

Page 40

Advertising
background image

79

DE

78

DE

Indstilling af øjenafstanden

For at se et eneste rundt billede skal du bøje begge
kikkertens halvdele sammen, indtil der ikke læn-
gere optræder forstyrrende skygger.

Indstilling af billedskarpheden

ved at dreje på fokuserings-
hjulet kan du stille skarpt
på et ethvert objekt fra den
korteste indstillingsafstand
(se det tekniske datablad)
til uendeligt.

ved uendeligt peger fokuseringshjulets lille næse
opad.

Dioptrisk justeringsområde

For at opnå en optimal billedkvalitet skal den

eventuelt divergerende synsevne på det venstre og
det højre øje udlignes.

Da

Da

2.

1.

3.

- 4

3 2 1

0

1 2

3 4

anvendelse ved ens synsevne på begge øjne:

1. træk fokuseringshjulet ud.
2. Stil dioptrihjulet på „0“ ved at dreje på fokuse-

ringshjulet.

3. tryk derefter fokuseringshjulet ind igen.

anvendelse ved forskellig synsevne på begge øjne:

1. kig med det venstre øje gennem det venstre

okular og indstil billedskarpheden for et udvalgt
objekt med fokuseringshjulet.

2. træk fokuseringshjulet ud.
3. kig nu med det højre øje gennem det højre oku-

lar på det samme objekt og indstil den optimale
billedskarphed med fokuseringshjulet.

Advertising