Swarovski Optik EL 50 User Manual

Page 34

Advertising
background image

67

DE

66

DE

käyttöturvallisuus!

varoItUS!

Älä koskaan katso kiikarilla
suoraan aurinkoon. Se voi
vahingoittaa silmiä.

Älä käytä kiikaria kun käve-
let. voit törmätä johonkin.

Yleisiä ohjeita

Suojaa kiikari kolhuilta ja
hiekanjyviltä.

korjauksen saa suorittaa
vain valtuutettu korjaaja.

FI

FI

kantohihnan kiinnitys

asentaminen yksipuolisesti ripustetulla okulaa-
risuojuksella (suositus).
vaihtoehto: molemminpuolisesti ripustetulla
okulaarisuojuksella.

a

B

Advertising