Valokuvasovittimen käyttö, Objektiivisuojuksen asennusohje – Swarovski Optik EL 50 User Manual

Page 36

Advertising
background image

71

DE

70

DE

2.

1.

3.

- 4

3 2 1

0

1 2

3 4

Jos molemmissa silmissä sama näkökyky:

1. vedä tarkennuspyörä ulos.
2. aseta voimakkuusasteikko (0) nollaan kääntä-

mällä tarkennuspyörää.

3. työnnä tarkennuspyörä takaisin sisään.

Jos silmien näkökyvyssä on ero:

1. katso vasemmalla silmällä vasemmasta oku-

laarista ja tarkenna tarkennuspyörästä valittuun
kohteeseen.

2. vedä tarkennuspyörä ulos.
3. katso nyt samaa kohdetta oikealla silmällä

oikeasta okulaarista ja tarkenna uudestaan

tarkennuspyörästä kuva optimaalisen selväksi.

4. Paina tarkennuspyörä takaisin sisään.

Henkilökohtainen silmien välinen voimakkuuseron
arvo näkyy asteikolla.

valokuvasovittimen käyttö

katso laitteen käyttöohjeet tai osoitteesta
www.SwarovSkIoptIk.com.

objektiivisuojuksen asennusohje

1.

3.

4.

2.

- 4 3

2 1 0 1

2 3

4

2.

1.

FI

FI

Advertising