Gebruik van de snap shot adapter, Montagehandleiding van de objectiefbeschermkap, De 2. 1. 3 – Swarovski Optik EL 50 User Manual

Page 27

Advertising
background image

53

DE

52

DE

2.

1.

3.

- 4

3 2 1

0

1 2

3 4

Gebruik bij gelijk gezichtsvermogen van beide ogen:
1. trek het scherpstelwieltje naar buiten.
2. Zet de dioptrieschaal op „0“ door aan het

scherpstelwieltje te draaien.

3. Druk het scherpstelwieltje vervolgens weer naar

binnen.

Gebruik bij verschillend gezichtsvermogen van beide
ogen:
1. kijk met het linkeroog door het linkeroculair en

stel met het scherpstelwieltje de beeldscherpte
van een gekozen voorwerp in.

2. trek het scherpstelwieltje naar buiten.
3. kijk nu met het rechteroog door het rechter-

oculair naar hetzelfde voorwerp en stel met het
scherpstelwieltje de optimale beeldscherpte in.

4. Druk het scherpstelwieltje vervolgens weer naar

binnen.

onthoud uw persoonlijke dioptriewaarde op de
dioptrieschaal.

Gebruik van de Snap Shot adapter

Zie afzonderlijke bedieninghandleiding of kijk op
www.SwarovSkIoptIk.com.

montagehandleiding van de objectiefbeschermkap

1.

3.

4.

2.

- 4 3

2 1 0 1

2 3

4

2.

1.

NL

NL

Advertising