Swarovski Optik EL 50 User Manual

Page 51

Advertising
background image

100

Garanti Da

Dit førsteklasses produkt fra SWarovSki oPtik er udstedt

med 10 års garanti fra købsdatoen i hele verden i henhold til

følgende betingelser:

Hvis der optræder materiale- og/eller produktionsfejl, over-

tager vi garantien for materialeomkostningerne under hele

garantiens gyldighedsperiode, hvorved vi forbeholder os retten til

efter eget skøn at istandsætte eller udskifte apparatet eller den

defekte del. i de første fem år overtager vi derudover arbejdsom-

kostningerne.

Den lovbestemte garantiforpligtelse indskrænkes ikke gennem

garantien.

ved ændring af produktprogrammet forbeholder vi os ret til at

reparere defekte apparater eller udskifte dem med apparater af

tilsvarende kvalitet.

Garantien gælder ikke for reparationer, som er gennemført af

et serviceværksted, der ikke er autoriseret af os, og ved beska-

digelser der er opstået som følge af usagkyndig brug; og heller

ikke ved indirekte eller direkte beskadigelser, som er opstået på

grund af defekter på apparatet. Desuden omfatter garantien ikke

udstyrsdele, som er udsat for naturligt slid, eksempelvis øjestyk-

ker, bæreremme, beholdere, armeringer osv.

Garantien er kun gyldig, hvis dette garanti/service-bevis

udfyldes på forskriftsmæssig vis af forhandleren på købsdagen

med dato, stempel og underskrift.

i tilfælde af garantikrav såvel som foretagelse af service- og

eller reparationsarbejder skal du overgive apparatet samt garanti/

service-beviset til din SWarovSki oPtik-forhandler, eller sende

det direkte, frit i hus, til vores adresse. Hvis dette garanti/service-

bevis ikke er vedlagt apparatet, repareres det grundlæggende

omkostningspligtigt. retursendingen, forsikret (transportmiddel

efter vores valg), er gratis i tilfælde af reparationer, som er

omfattet er garantien. Ellers sker den mod beregning. Eventuelle

udenlandske told- eller skatteafgifter ved forsendelser til udlan-

det skal betales af modtageren.

Denne garanti udstedes af SWarovSki oPtik kG, absam,

Østrig. værneting er innsbruck; der anvendes østrigsk ret.

Såfremt der i enkelte lande gælder andre garantier (lovbe-

stemte eller frivillige), skal de opfyldes af den pågældende importør

eller forhandler.

SWarovSki oPtik kG, absam, Østrig, indtræder i sådanne

tilfælde kun, hvis det er en lovmæssig forpligtelse.

Advertising