Swarovski Optik EL 50 User Manual

Page 35

Advertising
background image

69

DE

68

DE

Silmävälin säätö

Jotta kohde näkyisi yhtenä pyöreänä kuvana,
käännä kiikarin kahta puoliskoa siten, että häirit-
seviä varjoja ei esiinny.

tarkennus

Säätöpyörän avulla voidaan
säätää kiikarin polttovä-
liä kohteeseen sopivaksi,
vähimmäisetäisyydestä (ks.
tekniset tiedot) aina ääret-
tömään asti.

Ääriasennossa tarkennuspyörässä oleva leveä vako
on yläasennossa.

Silmien välisen voimakkuuseron korjaaminen

Jotta kuva saadaan optimaalisen tarkaksi, on
oikean ja vasemman silmän välinen näöntark-
kuuden ero korjattava.

kierrettävien okulaarien säätö

käytössäsi on pääsääntöisesti neljä eri säätöasen-
toa, joissa silmän ja linssin väli vaihtelee. voit
säätää itse optimaalisen välin. Se riippuu kasvojesi
muodosta ja silmälasien käyttötavasta.

asento a: Lähtöasento ilman
silmälaseja: kierrä okulaa-
reja vastapäivään siten, että
ne irtoavat kokonaan.

asento B: Lähtöasento sil-
mälasien kanssa: kierrä

kierrettävät okulaarit
myötäpäivään vasteeseen
asti sisään.

asennot c ja D: vaihtoehtoi-
set asennot/väliasennot
silmälasien käyttäjille ja

silmälasittomille.

käyttö

FI

FI

Advertising