Varnostna navodila – IKA VORTEX 3 User Manual

Page 29

Advertising
background image

29

082007

Za vašo zaščito

• Pred zagonom v celoti preberite Priročnik za uporabo in upo-

števajte varnostna navodila.

Priročnik za uporabo shranite na vsem dostopnem mestu.
Poskrbite, da z napravo dela le izučeno osebje.
Upoštevajte varnostna navodila, smernice in predpise za varstvo pri

delu ter preprečevanje nesreč.

Vtičnica mora biti ozemljena (priključek za zaščitni vodnik).
Nosite osebno zaščitno opremo v skladu z razredom nevarnosti

medija, ki ga obdelujete, sicer obstaja nevarnost:

- brizganja tekočin
- hitrega izmeta delov
- ujetja delov telesa, las, oblačil in nakita.

Zmanjšajte obremenitev roke in dlani zaradi vibracij (Direktiva

2002/44/EU) pri ročnem načinu delovanja:

- posodo z vzorci držite navpično, če je le mogoče;
- pritiska naj bo samo toliko, kolikor ga je potrebno za mešalni

postopek;

- pri višjih številih vzorcev uporabljajte nastavke za več vzorcev.

Napravo postavite na ravno, stabilno, čisto, nedrsečo, suho in

negorljivo podlago z dovolj prostora.

Podstavki naprave morajo biti čisti in nepoškodovani.
Pred zagonom vrtljivi gumb (B) zavrtite do konca v levo. Počasi

povečujte število vrtljajev.

Če se tresenje naprave močno poveča (resonanca), zmanjšajte šte-

število vrtljajev ali pa čim hitreje povečajte število vrtljajev prek kri
tičnega območja.

Število vrtljajev zmanjšajte, če:

- medij zaradi previsokih vrtljajev brizga iz posode,
- naprava teče neenakomerno,
- se naprava zaradi dinamičnih sil začne premikati.

Dobro pritrdite opremo in nameščene posode, saj se lahko sicer

posode poškodujejo ali izvržejo.

Pred vsako uporabo preverite, ali sta naprava in oprema nepoš

kodovani. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih delov.

Eno posodo namestite v sredino, več posod pa razporedite ena

komerno.

Naprava ni namenjena za ročni pogon.
Koničaste posode in posode z ostrimi robovi povzročajo obrabo

naležnih površin.

Pazite na nevarnost zaradi:

- vnetljivih materialov,
- pokanja stekla zaradi mehanskega tresenja.

Obdelujte le medije, pri katerih obdelava ne dovaja občutne ener-

gije. To velja tudi za druge dovode energije, npr. zaradi svetlob
nega obsevanja.

Naprave ne uporabljajte v eksplozijsko ogroženih atmosferah, z

nevarnimi snovmi in pod vodo.

Varno delo zagotavljamo le z opremo, ki je opisana v poglavju

"Oprema".

Opremo namestite le pri izvlečenem omrežnem vtikaču.
Po prekinitvi napajanja se naprava sama ponovno zažene.
Med delovanjem se lahko naprava segreje.

Za zaščito naprave

Nazivna napetost na tipski ploščici se mora ujemati z omrežno

napetostjo.

Preprečite udarce in druge sunke na napravo in opremo.
Napravo sme odpreti le strokovno osebje.

Varnostna navodila

SL

Advertising