Digitaalinen lämpötilamittari – Salter 544 HBSSCR Heston Blumenthal Precision Instant Read Digital Thermometer User Manual

Page 10

Advertising
background image

10

FIN

Digitaalinen lämpötilamittari

Tämä lämpötilamittari soveltuu erinomaisesti lihan,

broilerin, kalan, jälkiruokien, makeisten, grilliruokien ja

monen muun sisälämpötilan mittaamiseen.

Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet

tulevaa tarvetta varten.

VIRRAN PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ KYTKEMINEN

1. Kytke virta päälle painamalla mittarin takana olevaa

-painiketta.

2. Voit pidentää paristojen käyttöikää sammuttamalla

mittarin painamalla -painiketta käytön jälkeen.

Mittari sammuu automaattisesti 15 minuutin

kuluttua, jos sitä ei käytetä.

MITTARIN KÄYTTÖ

Anturin ohut kärki mittaa vallitsevan lämpötilan, joka

näkyy nestekidenäytössä.

Lämpötilamittari ilmoittaa aina vallitsevan lämpötilan

(se ei lukitu tiettyyn lämpötilaan).

1. Kytke virta päälle painamalla mittarin takana olevaa

-painiketta.

2. Lämpötila mitataan laittamalla anturin kärki

varovasti lihan/ruoan keskelle (paksuimpaan

kohtaan).

Varmista, että anturi ei kosketa luuta, rasvaa tai

rustoa, sillä ne vaikuttavat lukemaan.

3. Näytössä näkyy anturin päässä vallitseva lämpötila

(lopullisen lämpötilan saavuttamiseen voi kulua

muutama sekunti).

Puhdista jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä jätä

lämpötilamittaria uuniin kypsennyksen ajaksi. Älä

käytä lämpötilamittaria ruokien nostamiseen tai

kääntämiseen.

LÄMPÖTILATAULUKOT

Tämän kirjasen takana olevassa lämpötilataulukossa

on ilmoitettu Hestonin ja USDA:n* antamat

lämpötilasuositukset. Hestonin ilmoittamat

lämpötilat ovat usein hieman alhaisemmat, ja ne on

laadittu erityisesti parhaan maun ja koostumuksen

aikaansaamiseksi kunkin ruoka-ainetyypin kohdalla. On

kuitenkin tärkeää ymmärtää, että jos valitaan USDA:n

ohjeistusta alhaisempi lämpötila, terveysriski saattaa

olla suurempi, etenkin lihaa, siipikarjan lihaa ja kalaa

kypsennettäessä. On erittäin tärkeää käyttää tuoreita

raaka-aineita ja noudattaa turvallista ruoan käsittelyä.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta ruokaperäisistä

sairauksista, jotka saattavat johtua tämän tuotteen tai

lämpötilataulukkojen käytöstä ruoanvalmistuksessa.

*

USDA = United States Department of Agriculture

(Yhdysvaltain maatalousministeriö) julkaisee tällä hetkellä

erittäin tarkat suositukset.

LIHAN VETÄYTYMINEN

Kun liha on saavuttanut lopullisen lämpötilansa, anna

sen levätä vähintään 3 minuuttia ennen leikkaamista

ja tarjoilua. Jotta liha olisi mahdollisimman mehukasta

ja helposti leikkattavaa, Heston suosittelee seuraavia

vetäytymisaikoja:

- pienet lihapalat (esim. pihvit, rintaleikkeet ja

hampurilaispihvit) 5 minuuttia

- suuremmat lihapalat (esim. kokonainen broileri ja

muut paistit) 30–45 minuuttia.

MITTAYKSIKÖN VAIHTO

1. Liu’uta paristosuoja pois.

2. Laita kytkin haluamaasi asentoon.

3. Laita paristosuoja takaisin paikalleen.

PARISTON VAIHTO

1. Liu’uta paristosuoja pois.

2. Asenna uusi paristo (LR44) varmistaen, että + näkyy

ylöspäin.

3. Laita paristosuoja takaisin paikalleen.

VAROITUSVALOT

Himmeä näyttö = heikko paristo. On suositeltavaa

vaihtaa paristo 1–2 vuoden välein, jotta se ei pääse

syöpymään mittarin sisällä.

alle -45 C

yli 200 C

TEKNISET TIEDOT

Lämpötila-alue: -45 ºC — 200 ºC (-49 ºF — 392 ºF)

Tarkkuus: 0.1 ºC/0.1 ºF

Paristo: 1 x LR44.

PUHDISTUS

• On suositeltavaa desinfioida lmpötilamittarin

anturi ennen käyttöä esim. laittamalla pelkkä varsi

kiehuvaan veteen muutaman minuutin ajaksi.

• Puhdista lämpötilamittarin runko hieman kostealla

liinalla.

• ÄLÄ upota lämpötilamittaria veteen äläkä käytä

kemiallisia tai hankaavia puhdistusaineita.

• Kaikki muoviosat tulee puhdistaa heti, jos ne

joutuvat kosketukseen rasvojen, mausteiden, etikan

tai voimakkaiden aromien tai värillisten ruoka-

aineiden kanssa. Vältetettävä kosketusta happamien

aineiden, kuten sitrushedelmien mehun, kanssa.

VAROTOIMENPITEET

• Poista loppuun kuluneet paristot viipymättä.

• Käytä aina kumankestävää patakinnasta, kun

käsittelet lämpötilamittarin anturia. VAROITUS!

KUUMA PINTA!

• Lämpötilamittarin runkoa ei saa upottaa mihinkään

nesteeseen eikä siihen saa roiskuttaa mitään

nesteitä.

• Lämpötilamittaria EI saa käyttää mikroaaltouunissa.

• ÄLÄ laita lämpötilamittaria uunin tai grillin sisälle.

WEEE-SELITYS

Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa

hävittää muiden talousjätteiden mukana missään

EU-maassa. Kontrolloimattomasta jätteiden

hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien

ympäristöhaittojen tai terveysvaarojen estämiseksi

hävitä tämä tuote vastuullisesti edistääksesi

materiaalivarojen uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty

laite käyttäen palautus- ja noutojärjestelmää tai ota

yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen. He voivat

kierrättää tämän tuotteen ympäristöturvallisesti.

AKKUJA KOSKEVA DIREKTIIVI

Tämä symboli tarkoittaa, että akkuja ei saa

hävittää talousjätteiden mukana, koska ne

sisältävät aineita, jotka voivat olla vahingollisia

ympäristölle ja terveydelle. Vie akut niille tarkoitettuihin

keräyspisteisiin.

TAKUU

Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Salter

korjaa tai vaihtaa tämän tuotteen, tai minkä tahansa

tämän tuotteen osan maksutta, jos 2 vuoden aikana

ostopäiväyksestä voidaan osoittaa, että vika johtuu

valmistusvirheestä tai viallisista valmistusmateriaaleis-

ta. Tämä takuu kattaa tuotteen toimintaan vaikuttavat

liikkuvat osat. Se ei kata tavallisesta käytöstä

aiheutuvaa kulumista tai vahingosta tai väärinkäytöstä

johtuvia vaurioita. Takuu mitätöityy, jos tuote tai sen osia

avataan tai puretaan osiin. Tämä takuu ei kata tuotetta,

jota on muokattava tai mukautettava sen toimimiseksi

muussa maassa kuin mihin laite on suunniteltu,

valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu, tai joka

vaatii korjauksia näiden muutosten takia. Salter ei ole

vastuussa mistään välillisistä, epäsuorista tai erityisistä

vahingoista. Takuuvaateisiin täytyy liittää ostotodistus,

ja ne tulee palauttaa toimituskulut maksettuina

Salter-yhtiölle (tai Britannian ulkopuolella paikalliselle

valtuutetulle Salter-edustajalle). Tuote täytyy pakata

niin, että se ei vahingoitu kuljetuksessa. Tämä takuu

on täydennys lakisääteisiin kuluttajaoikeuksiin, eikä se

vaikuta kyseisiin oikeuksiin millään tavalla. Myynti- ja

huoltoasioissa Britanniassa ota yhteyttä: HoMedics

Group Ltd, PO BOX 460, Tonbridge, Kent, TN9 9EW, UK.

Puhelinpalvelu: (01732) 360783. Muissa maissa ota

yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Salter-edustajaan.

___

___

Advertising