Digitální teploměr s okamžitým zobrazením teploty – Salter 544 HBSSCR Heston Blumenthal Precision Instant Read Digital Thermometer User Manual

Page 14

Advertising
background image

14

CZ

Digitální teploměr s okamžitým

zobrazením teploty

Váš nový teploměr je ideální ke kontrole vnitřní teploty

pečeného masa, drůbeže, ryb, moučníků, cukrářských

výrobků, grilovaných a mnoha dalších jídel…

Před použitím si prosím přečtěte tento návod k použití.

Uchovejte si tyto pokyny pro budoucí použití.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

1. K zapnutí stiskněte tlačítko na zadní straně

teploměru.

2. Chcete-li maximalizovat životnost baterie, po

použití stiskněte tlačítko , které teploměr vypne.

K automatickému vypnutí dojde po 15 minutách

nečinnosti.

POUŽITÍ:

Tenká špička sondy měří aktuální teplotu, která se

zobrazí na LCD displeji.

Teploměr vždy zobrazuje aktuální teplotu (výsledek

zjistíte ihned).

1. K zapnutí stiskněte tlačítko na zadní straně

teploměru.

2. Ke změření teploty jemně vpíchněte špičku

teploměru do nejsilnější části masa či jiného jídla

Ujistěte se, že se čidlo nedotýká kostí a že není

zapíchnuto do tuku nebo chrupavek, což by ovlivnilo

měřenou teplotu.

3. LCD displej zobrazí aktuální teplotu z čidla na špičce

teploměru (zobrazení konečné teploty může trvat

několik sekund).

Po každém použití teploměr vyčistěte. Nenechávejte

teploměr v troubě během pečení. Teploměr nepoužívejte

ke zvedání nebo obracení potravin.

TEPLOTNÍ TABULKY

Pro snadnější zacházení s teploměrem použijte teplotní

tabulku na zadní straně tohoto návodu, která ukazuje,

jakou teplotu masa doporučuje jak Heston, tak USDA*.

Teploty, které doporučuje Heston, jsou často o něco nižší

a jsou speciálně nastaveny, aby jejich použití mělo za

výsledek co nejlepší chuť a strukturu každého druhu

jídla. Nicméně je důležité si uvědomit, že pokud se

rozhodnete použít teploty nižší, než uvádí pokyny od

USDA, můžete se vystavit většímu zdravotnímu riziku,

obzvláště při tepelném zpracování masa, drůbeže a

ryb. Je důležité používat čerstvé suroviny a bezpečně

zacházet s potravinami. Výrobce nenese žádnou

zodpovědnost za onemocnění z potravin, která se mohou

vyskytnout po požití jídla připraveného pomocí tohoto

výrobku, či podle uvedených teplotních tabulek.

* USDA = United States Department of Agriculture

(Ministerstvo zemědělství Spojených států amerických),

které v současné době vydává nejpodrobnější doporučované

směrnice.

MASO NECHEJTE ODPOČINOUT

Jakmile maso dosáhne kýžené teploty, nechte ho před

krájením a servírováním vždy alespoň na 3 minuty

odpočinout. S masem, které je opravdu šťavnaté a

jednoduše se krájí, Heston Blumenthal doporučuje

zacházet takto:

- malé kusy (např. steaky, prsa a hamburgery) nechejte

odpočívat 5 minut;

- větší kusy (např. pečené kuře a jiné pečeně) nechejte

odpočívat 30 – 45 minut.

PŘEPÍNÁNÍ JEDNOTEK

1. Vysuňte a sejměte kryt na baterie.

2. Posuňte přepínač dle požadovaného nastavení.

3. Vraťte zpět kryt na baterie.

VÝMĚNA BATERIÍ

1. Vysuňte a sejměte kryt na baterie.

2. Vložte novou baterii (LR44) a ujistěte se, že symbol +

směřuje nahoru.

3. Vraťte zpět kryt na baterie.

VÝSTRAŽNÉ UKAZATELE

Snížení jasu LCD displeje = vybitá baterie. Doporučujeme

vyměnit baterii po 1 až 2 letech, čímž zabráníte tomu,

aby baterie zkorodovala uvnitř výrobku.

méně než -45 °C více než 200 °C

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplotní rozsah: -45 °C až 200 °C (-49 °F až 392 °F)

Odchylka: 0,1 ºC / 0,1 ºF

Baterie: 1 x LR44.

ČIŠTĚNÍ

• Doporučujeme jehlu teploměru před každým

použitím sterilizovat, např. ponořením jehly na

několik minut do vroucí vody.

• K čištění teploměru používejte jemně navlhčený

hadřík.

• Neponořujte teploměr do vody a k jeho čištění

nepoužívejte chemické/ abrazivní čisticí prostředky.

• Všechny plastové části by měly být vyčištěny ihned

po tom, co přijdou do styku s tuky, kořením, octem a

silně ochucenými či barvenými potravinami. Vyhněte

se kontaktu s kyselinami, jako jsou citrusové šťávy.

ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

• Vybité baterie vždy ihned vyměňte.

• Při manipulaci s čidlem teploměru vždy používejte

teplovzdorné rukavice. POZOR HORKÝ POVRCH!

• Tělo teploměru neponořujte do kapaliny a dbejte na

to, abyste tuto část ani nepostříkali.

• Teploměr NENÍ určen k použití v mikrovlnné troubě.

• Nedávejte teploměr do trouby nebo grilu.

VYSVĚTLENÍ OEEZ

Tato značka udává, že výrobek nesmí být na

území EU vyhazován s běžným domácím

odpadem. Pro prevenci možného znečištění

životního prostředí a újmě na zdraví osob

nekontrolovaným odpadem recyklujte výrobek

odpovědným způsobem, který podporuje obnovitelné

použití surovin. Pokud chcete použitý výrobek vrátit,

využijte prosím sběrného systému nebo se obraťte na

prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili. Ti mohou

výrobek recyklovat způsobem bezpečným pro životní

prostředí.

POKYNY K BATERII

Tento symbol znamená, že baterie nesmí být

likvidována vyhozením do domácího odpadu,

protože obsahuje látky, jež mohou poškodit životní

prostředí a zdraví. Za účelem likvidace baterii odevzdejte

na určeném sběrném místě.

ZÁRUKA

Tento produkt je určen pouze pro použití v domácnosti.

Společnost Salter produkt nebo kteroukoli jeho součást

bezplatně opraví nebo vymění, pokud se do 2 let ode

dne zakoupení prokáže, že byl vadný z důvodu chybného

provedení nebo materiálu. Tato záruka se vztahuje

na provozní součásti, které ovlivňují funkci produktu.

Nevztahuje se na kosmetické vady způsobené běžným

opotřebením a na poškození vzniklé v důsledku nehody

nebo nesprávného použití. Otevření nebo demontáž

produktu či jeho součástí má za následek neplatnost

záruky. Tato záruka se nevztahuje na produkty, které

vyžadují úpravu nebo přizpůsobení pro účely uvedení

do provozu v jiné zemi, než pro kterou byly určeny,

vyrobeny, schváleny a/nebo povoleny, ani na opravy

produktů, které byly takovými úpravami poškozeny.

Společnost Salter není odpovědná za žádné náhodné,

následné ani zvláštní škody. K reklamacím na základě

záruky musí být přiložen doklad o koupi a produkt

musí být vrácen společnosti Salter (nebo místnímu

pověřenému zástupci společnosti Salter mimo Velkou

Británii) na náklady spotřebitele. Při balení produktu

dbejte opatrnosti, aby nedošlo k poškození během

přepravy. Tato záruka je poskytována navíc k zákonným

právům spotřebitele a nemá na tato práva žádný vliv.

Kontakt pro prodej a servis ve Velké Británii: HoMedics

Group Ltd, PO Box 460, Tonbridge, Kent, TN9 9EW, UK.

Linka technické podpory: (01732) 360783. Mimo Velkou

Británii se obraťte na místního pověřeného zástupce

společnosti Salter.

___

___

Advertising