Ψηφιακό θερμόμετρο άμεσης μέτρησης – Salter 544 HBSSCR Heston Blumenthal Precision Instant Read Digital Thermometer User Manual

Page 16

Advertising
background image

16

EL

Ψηφιακό θερμόμετρο άμεσης μέτρησης

Το νέο σας θερμόμετρο είναι ιδανικό για να ελέγχετε την

εσωτερική θερμοκρασία κρεάτων, πουλερικών, ψαριών,

γλυκών, ζαχαρωδών, ψημένων στη σχάρα φαγητών και

πολλών άλλων…

Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών

πριν τη χρήση. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική

αναφορά.

ΕΝΕΡΓΌΠΌΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΌΠΌΙΗΣΗ

1. Πατήστε το κουμπί στο πίσω μέρος της συσκευής, για

να την ενεργοποιήσετε.

2. Για βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών,

πατήστε το κουμπί μετά τη χρήση, για τερματισμό της

λειτουργίας. Η συσκευή σβήνει αυτόματα μετά από 15

λεπτά αδράνειας.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

Η λεπτή μύτη του αισθητήρα μετρά την τρέχουσα

θερμοκρασία η οποία εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

Το θερμόμετρο εμφανίζει πάντα την τρέχουσα θερμοκρασία

(δεν εμφανίζει μια σταθεροποιημένη μέτρηση).

1. Πατήστε το κουμπί στο πίσω μέρος της συσκευής, για

να την ενεργοποιήσετε.

2. Για να μετρήσετε τη θερμοκρασία, εισαγάγετε

προσεκτικά τη μύτη του αισθητήρα στο κέντρο

(παχύτερο σημείο) του κρέατος/τροφίμου.

Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας δεν έρχεται σε επαφή

με κόκαλο, λίπος ή ξύγκι, αφού έτσι υποβαθμίζεται η

εγκυρότητα της μέτρησης.

3. Η οθόνη LCD δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία

στο άκρο του αισθητήρα (ίσως χρειαστούν μερικά

δευτερόλεπτα για να δείξει την τελική θερμοκρασία).

Πάντα να καθαρίζετε τη συσκευή μεταξύ χρήσεων. Μην

αφήνετε το θερμόμετρο μέσα στο φούρνο αν ο φούρνος

λειτουργεί. Μην χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο για να

σηκώνετε ή να γυρίζετε τρόφιμα.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΡΜΌΚΡΑΣΙΩΝ

Για τη δική σας καθοδήγηση, ο πίνακας θερμοκρασιών στην

πίσω όψη αυτού του φυλλαδίου περιλαμβάνει συστάσεις

για τη θερμοκρασία του κρέατος και από τον Heston και

από το USDA*. Οι θερμοκρασίες του Heston είναι πολλές

φορές κατάτι χαμηλότερες και είναι ειδικά υπολογισμένες

ώστε να παρέχουν αποτέλεσμα με τη βέλτιστη δυνατή γεύση

και υφή για κάθε τύπο τροφίμου. Ωστόσο, είναι σημαντικό

να κατανοήσετε ότι αν χρησιμοποιήσετε θερμοκρασίες

χαμηλότερες από τις κατευθυντήριες οδηγίες του USDA,

ενδέχεται να υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για την υγεία,

ειδικά αν μαγειρεύετε κρεατικά, πουλερικά και ψάρια. Η

χρήση φρέσκων συστατικών και ασφαλούς χειρισμού των

τροφίμων είναι πολύ σημαντική. Ο κατασκευαστής δεν φέρει

καμία αρμοδιότητα ή ευθύνη για ασθένειες μεταδιδόμενες

μέσω των τροφίμων, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε

τρόφιμα προετοιμασμένα με αυτό το προϊόν ή με αυτούς

τους πίνακες θερμοκρασιών.

* USDA = United States Department of Agriculture (Υπουργείο

Γεωργίας των Η.Π.Α.), το οποίο σήμερα δημοσιεύει τις

λεπτομερέστερες συνιστώμενες κατευθυντήριες οδηγίες.

ΞΕΚΌΥΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ

Αφού τα κρεατικά/τα πουλερικά φτάσουν στην τελική

τους θερμοκρασία, πάντα να τα αφήνετε να ξεκουραστούν

τουλάχιστον για 3 λεπτά πριν τα κόψετε/τα σερβίρετε. Για

πραγματικά ζουμερό κρέας που κόβεται εύκολα, ο Heston

συνιστά τους παρακάτω χρόνους ξεκούρασης:

- Μικρά κομμάτια κρέατος (π.χ.: μπριζόλες, στήθη και

μπιφτέκια) για 5 λεπτά.

- Μεγαλύτερα κομμάτια κρέατος (π.χ.: ψητό κοτόπουλο και

άλλα μεγάλα ψητά) για 30 – 45 λεπτά.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΌΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1. Σύρετε το πορτάκι των μπαταριών και αφαιρέστε το.

2. Μετακινήστε το διακόπτη στη ρύθμιση που θέλετε.

3. Επανατοποθετήστε το πορτάκι των μπαταριών.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Σύρετε το πορτάκι των μπαταριών και αφαιρέστε το.

2. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία (LR44), προσέχοντας το

σύμβολο + να κοιτά προς τα επάνω.

3. Επανατοποθετήστε το πορτάκι των μπαταριών.

ΠΡΌΕΙΔΌΠΌΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μειωμένη φωτεινότητα οθόνης LCD = πεσμένη μπαταρία.

Συνιστούμε να αλλάζετε τη μπαταρία κάθε 1 με 2 έτη, ώστε

να μην διαβρωθεί το προϊόν από υγρά μπαταρίας.

χαμηλότερη από 45C άνω των 200C

ΠΡΌΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος θερμοκρασίας: -45°C έως 200°C (-49°F έως 392°F)

Ακρίβεια: 0,1°C/ 0,1°F

Μπαταρία: 1 x LR44.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ

• Συνιστούμε ο αισθητήρας του θερμομέτρου να

αποστειρώνεται πριν από κάθε χρήση, π.ψ. εισάγοντας

μόνο το στέλεχος μέσα σε νερό που βράζει για λίγα

λεπτά.

• Καθαρίζετε το σώμα του θερμομέτρου με ένα ελαφρά

υγρό πανί.

• ΜΗΝ βυθίζετε το θερμόμετρο σε νερό και μην

χρησιμοποιείτε καθαριστικά υγρά με χημικά/διαβρωτικά.

• Όλα τα πλαστικά μέρη πρέπει να καθαρίζονται αμέσως

μετά την επαφή με λίπη, μπαχαρικά, ξύδι και φαγητά

με δυνατή μυρωδιά/χρώμα. Αποφεύγετε την επαφή με

οξέα, όπως οι χυμοί εσπεριδοειδών.

ΦΡΌΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΌΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Αφαιρείτε πάντα τις τελειωμένες μπαταρίες αμέσως.

• Πάντα να φοράτε γάντια κουζίνας όταν πιάνετε τον

αισθητήρα του θερμομέτρου. ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΑΥΤΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ!

• Μην βυθίζετε το σώμα του θερμομέτρου μέσα σε υγρά

και μην πιτσιλίζετε αυτό το τμήμα με υγρά.

• Το θερμόμετρο ΔΕΝ είναι κατάλληλο για χρήση σε

φούρνο μικροκυμάτων.

• ΜΗΝ τοποθετείτε το θερμόμετρο μέσα στο φούρνο ή το

γκριλ.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΗΗΕ

Αυτή η σήμανση επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν

πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε

όλη την ΕΕ. Για να μην προκληθεί ζημιά στο

περιβάλλον ή στην υγεία λόγω μη ελεγχόμενης απόρριψης

αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα, προάγοντας τη

βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να

επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε

τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με

το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Οι

υπεύθυνοι μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για

ασφαλή για το περιβάλλον ανακύκλωσή του.

ΌΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες δεν

πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά

απορρίμματα, καθώς περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι

επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία. Απορρίπτετε τις

μπαταρίες στα καθορισμένα σημεία συλλογής.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Η Salter θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν, ή

οποιοδήποτε μέρος αυτού του προϊόντος, δωρεάν, εφόσον

μπορεί να αποδειχθεί, εντός 2 ετών από την ημερομηνία

αγοράς, ότι παρουσίασε βλάβη εξαιτίας ελαττωμάτων

εργασίας ή υλικών. Αυτή η εγγύηση καλύπτει όσα

εξαρτήματα επηρεάζουν τη λειτουργία του προϊόντος. Δεν

καλύπτει απώλεια της αρχικής αισθητικής που οφείλεται σε

φυσιολογική φθορά ή βλάβες που οφείλονται σε ατύχημα ή

σε κακή χρήση. Αν ανοιχτεί το προϊόν ή αποσυναρμολογηθεί

το προϊόν ή τα εξαρτήματά του, η εγγύηση ακυρώνεται. Ένα

προϊόν το οποίο απαιτεί τροποποίηση ή προσαρμογή για

να μπορέσει να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα

από αυτήν για την οποία σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε,

εγκρίθηκε ή/και διαθέτει εξουσιοδότηση, ή η επισκευή

προϊόντων που υπέστησαν βλάβες εξαιτίας αυτού του είδους

τροποποίησης δεν καλύπτεται βάσει αυτής της εγγύησης. Η

Salter δεν φέρει ευθύνη κανενός τύπου για περιστασιακές,

θετικές ή αποθετικές ζημιές. Οι αξιώσεις κάλυψης από την

εγγύηση πρέπει να υποστηρίζονται από απόδειξη αγοράς

και να επιστρέφονται με πληρωμένα τα μεταφορικά στην

Salter (ή στους κατά τόπους αντιπροσώπους της Salter, αν

βρίσκεστε εκτός του Η.Β.). Η συσκευασία του προϊόντος

πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε να μην υποστεί ζημιά

κατά τη μεταφορά της. Η παρούσα υποχρέωση είναι

πρόσθετη στα νομοθετημένα δικαιώματα ενός καταναλωτή

και δεν επηρεάζει κατά κανένα τρόπο αυτά τα δικαιώματα.

Για πωλήσεις και σέρβις στο Η.Β., επικοινωνήστε με την

HoMedics Group Ltd, PO Box 460, Tonbridge, Kent, TN9 9EW,

UK. Αρ. τηλεφώνου γραμμής υποστήριξης: (01732) 360783.

Εκτός του Η.Β., επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο

της Salter.

___

___

Advertising