Digital snabbtermometer – Salter 544 HBSSCR Heston Blumenthal Precision Instant Read Digital Thermometer User Manual

Page 11

Advertising
background image

11

S

Digital snabbtermometer

Din nya termometer är idealisk för att kolla intern

temperatur på kött. fågel, fisk, desserer, konfektyr,

grillad mat, och mycket mer…

Läs denna bruksanvisning innan användning. Spara

dessa instruktioner för framtida referens.

AKTIVERA/STÄNG AV

1. Tryck knappen på baksidan på produktens

baksida för att aktivera.

2. För att maximera batterilivslängden, tryck

knappen efter användning för att stänga av.

Automatisk avstängning sker efter 15 minuters

overksamhet.

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN:

Den tunna tippen på sonden mäter den nuvarande

temperaturen som visas på LCD-skärmen.

Termometern visar alltid den nuvarande temperaturen

(den låser sig inte i en avläsning).

1. Tryck knappen på baksidan på produktens

baksida för att aktivera.

2. För att mäta temperaruren, för försiktigt in sondens

tipp i mitten (tjockaste delen) på köttet/maten.

Se till att sonden inte kommer i kontakt med

ben, fett eller brosk eftersom det kan påverka

avläsningen.

3. LCD-skärmen visar den nuvarande temperaruren

längst ut på sonden (det kan ta några sekunder för

att nå sin slutliga temperatur).

Rengör alltid mellan användningar. Lämna inte

termometern i ugnen vid matlagning. Använd inte

termometern för att lyfta eller vrida mat.

TEMPERATURTABELLER

Som riktlinje visar temperaturtabellen på baksidan av

denna broschyr rekommenderade köttemperaturer från

både Heston och från USDA*. Hestons temperaturer är

ofta något lägre och är specifikt framtagna för att ge

bästa möjliga smak- och texturresultat för varje typ av

mat. Det är dock viktigt att förstå att om du använder

temperaturer lägre än USDA-riktlinjerna, finns det

en större hälsorisk; speciellt vid tillagning av kött,

fågel och fisk. Använd färska ingredienser och säker

mathantering är mycket viktig. Tillverkaren ansvarar inte

för sjukdomar som sprids som kan uppstå från mat som

tillagas med denna produkt eller temperaturtabeller.

*

USDA = United States Department of Agriculture

(amerikanska jordbruksdepartementet), publicerar

för nuvarande de mest detaljerade rekommenderade

riktlinjerna.

LÅTA KÖTT VILA

När kött/fågel har nått sin slutliga temperatur, låt

det alltid vila minst 3 minuter innan det skärs/

serveras. För riktigt saftigt kött som är enkelt att skära,

rekommenderar Heston vilotider:

- Mindre bitars (t.ex.: stek, bröst och burgare) under

5 minuter.

- Större bitar (t.ex.: helstekt kyckling och andra

stekbitar) under 30 – 45 minuter.

BYTA MELLAN ENHETER

1. Dra av och ta bort batteridörren.

2. Flytta kontakten till önskad inställning.

3. Sätt tillbaka batteridörren.

BATTERIBYTE

1. Dra av och ta bort batteridörren.

2. Sätt i nytt batteri (LR44), se till att + symbolen är

uppåt.

3. Sätt tillbaka batteridörren.

PRODUKTVARNINGSINDIKATORER

Reducerad LCD-ljusstyrka = lågt batteri. Vi

rekommenderar att batteriet byts ut efter 1 till 2års, för

att förhindra att batterier fräts sönder i produkten

lägre än -45C

över 200C

SPECIFIKATIONER

Temperaturräckvidd: -45ºC till 200ºC (-49ºF till 392ºF)

Upplösning: 0.1ºC/0.1ºF

Batteri: 1 x LR44.

RENGÖRING

• Vi rekommenderar att temperatursonden steriliseras

innan varje användning dvs. sätter stickan i kokande

vatten under några minuter.

• Rengör termometerns basenhet med en lätt fuktat

trasa.

• SÄNK INTE ner termometern i vatten eller använd

kemiska/slipande rengöringsmedel.

• Alla plastdelar bör rengöras omedelbart efter

kontakt med fetter, kryddor, vinäger och stark

smaksatt/färgad mat. Undvik kontakt med syror

såsom citronjuice.

SKÖTSEL OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

• Ta alltid ur tomma batterier med en gång.

• Använd alltid en värmebeständig handske vid

hantering av termometersonden. VARNING HET YTA!

• Sänk inte ner termometerns basenhet i vätska, eller

stänk någon vätska på denna del.

• Termometern passar INTE att användas i en

mikrovågsugn.

• Placera INTE termometern inuti en ugn eller grill.

WEEE-FÖRKLARING

Denna markering indikerar att denna produkt inte

får avyttras med annat hushållsavfall inom EU.

För att förhindra möjlig skada på miljö eller

person från okontrollerat avfalls avyttrande, återvinn på

ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta

återanvändandet av materialresurser. För att returnera

din använda enhet, använd retur och

insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där

produkten köptes. De kan se till att produkten återvinns

på ett miljösäkert vis.

BATTERIFÖRESKRIFT

Denna symbol indikerar att batterier inte får

avyttras bland hushållssopor eftersom de

innehåller substanser som kan skada miljön och hälsan.

Avyttra batterier endast vid designerade

insamlingspunkter.

GARANTI

Denna produkt är endast ämnad för hemmabruk.

Salter reparerar eller byter ut produkten eller del av

produkten, (förutom batterier) utan kostnad inom

2 år från inköpsdatumet, om det visar sig vara fel

genom bristfällig tillverkning eller material. Denna

garanti täcker rörliga delar som påverkar produktens

funktion. Den täcker inte kosmetisk försämring

orsakad av normalt användande och slitage eller

skada orsakad av olycka eller felaktigt användande.

Öppnande eller isärtagande av produkt eller dess

komponenter ogiltigförklarar garantin. En produkt

som kräver modifiering eller anpassning för att kunna

fungera i något land annat än landet den var designad

för, tillverkad, godkänd och/eller auktoriserad, eller

reparation av produkter skadade av dessa modifieringar

täcks inte under denna garanti. Salter ansvarar inte för

någon typ av tillfälliga, indirekta eller speciella skador.

Garantikrav måste stödas av inköpsbevis och returneras

i paket med betalt porto till Salter (eller lokal Salter

fackhandlare utanför Storbritannien). Försiktighet bör

iakttas vid paketeringen av produkten så att den inte

skadas när den är i transit. Detta undertagande är

förutom konsumentens lagliga rättigheter och påverkar

inte dessa rättigheter på något vis. För försäljning och

service inom Storbritannien, kontakta HoMedics Group

Ltd, PO Box 460, Tonbridge, TN9 9EW, UK. Telefonnummer

till hjälplinjen: (01732) 360783. Utanför Storbritannien,

kontakta din lokala Salter-fackhandlare.

___

___

Advertising