Digitálny teplomer na okamžité zistenie teploty – Salter 544 HBSSCR Heston Blumenthal Precision Instant Read Digital Thermometer User Manual

Page 19

Advertising
background image

19

SK

Digitálny teplomer na okamžité zistenie

teploty

Nový teplomer sa dokonale hodí na kontrolu vnútornej

teploty mäsa, hydiny, rýb, múčnikov, cukroviniek,

grilovaných potravín a podobne…

Pred použitím teplomera si dôkladne prečítajte tieto

pokyny. Uschovajte ich na budúce použitie.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

1. Teplomer zapnete stlačením tlačidla na zadnej

strane.

2. Ak chcete maximálne predĺžiť životnosť batérie,

prístroj po použití vypnite stlačením tlačidla .

Teplomer sa automaticky vypne po 15 minútach

nečinnosti.

POUŽITIE VÝROBKU:

Tenký hrot sondy meria aktuálnu teplotu, ktorá sa

zobrazuje na displeji LCD.

Teplomer vždy zobrazuje aktuálnu teplotu (pri odpočte

sa nezamyká).

1. Teplomer zapnete stlačením tlačidla na zadnej

strane.

2. Ak chcete zmerať teplotu, opatrne vložte hrot sondy

to stredu (najhrubšej časti) mäsa/pripravovaného

jedla.

Skontrolujte, či sa sonda nedotýka kosti, tuku alebo

šľachy, aby nebola ovplyvnená správnosť odpočtu.

3. Displej LCD zobrazí aktuálnu teplotu na konci sondy

(dosiahnutie konečnej teploty trvá niekoľko sekúnd).

Teplomer pred každým použitím vyčistite. Nenechávajte

ho v rúre pri pečení. Nepoužívajte ho na zdvíhanie alebo

obracanie pripravovaného jedla.

TABUĽKY TEPLÔT

Na zadnej strane tejto brožúrky sú uvedené tabuľky

teplôt s odporúčanými teplotami pri príprave mäsa

podľa reštaurácie Heston a podľa USDA*. Teploty podľa

reštaurácie Heston sú často nižšie a sú osobitne určené

na dosiahnutie najlepšej možnej chute a textúry pri

jednotlivých typoch potravín. Treba si však uvedomiť,

že ak použijete nižšiu teplotu než odporúča USDA, hrozí

vyššie zdravotné riziko, najmä pokiaľ ide o prípravu

mäsa, hydiny a rýb. Veľmi dôležité je používanie

čerstvých potravín a bezpečný spôsob ich spracovania.

Výrobca teplomera nenesie žiadnu zodpovednosť za

ochorenia spôsobené potravinami, ktoré by mohlo

spôsobiť jedlo pripravené s použitím teplomera alebo na

základe uvedených tabuliek.

*

USDA = United States Department of Agriculture

(Ministerstvo poľnohospodárstva USA), v súčasnosti

zverejňuje najpodrobnejšie odporúčania.

OPEKANIE MÄSA

Keď mäso dosiahne konečnú teplotu, nechajte ho

minimálne 3 minúty opekať a až potom porciujte a

podávajte. Pri šťavnatom mäse, ktoré sa ľahko porciuje,

Heston odporúča nasledovné opekanie:

- malé rezy (napr. steaky, prsia a mleté mäso) – 5 minút;

- veľké rezy (napr. pečené kurča alebo iné pečené kusy

mäsa) 30 – 45 minút.

ZMENA JEDNOTIEK

1. Vysuňte a vytiahnite dvierka priečinka na batérie.

2. Posuňte spínač na zvolené nastavenie.

3. Vráťte dvierka na miesto.

VÝMENA BATÉRIE

1. Vysuňte a vytiahnite dvierka priečinka na batérie.

2. Vložte novú batériu (LR44), pričom dbajte na to, aby

symbol + smeroval hore.

3. Vráťte dvierka na miesto.

VAROVNÉ INDIKÁTORY

Zníženie jasu LCD displeja = slabá batéria. Odporúčame

vymeniť batériu každý 1 rok až 2 roky, aby v teplomere

neskorodovala.

menej ako -45 ºC viac ako 200 ºC

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplotný rozsah: -45 ºC až 200 ºC (-49 ºF až 392 ºF)

Rozlíšenie: 0,1 ºC /0,1 ºF

Batéria: 1 x LR44

ČISTENIE

• Odporúčame sterilizovať sondu pred každým

použitím, t. j. vložiť len nožičku do vriacej vody na

niekoľko minút.

• Teplomer čistite len mierne navlhčenou handričkou.

• NEPONÁRAJTE teplomer do vody ani nepoužívajte

chemické/abrazívne čistiace prostriedky.

• Všetky plastové súčasti treba vyčistiť ihneď po styku

s tukmi, korením, octom a silne korenenými alebo

sfarbenými potravinami. Dajte pozor, aby sa teplomer

nedostal do kontaktu s kyselinami, napríklad

citrusovými šťavami.

STAROSTLIVOSŤ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

• Vybité batérie ihneď vytiahnite.

• Pri manipulácii so sondou teplomera vždy používajte

rukavice odolné voči vysokým teplotám. POZOR NA

HORÚCI POVRCH!

• Neponárajte teplomer do kvapaliny ani na túto časť

nestriekajte žiadnu tekutinu.

• Teplomer NIE JE VHODNÝ na použitie v mikrovlnnej

rúre.

• NEKLAĎTE teplomer na vnútornú plochu rúry alebo

grilu.

WEEE POPIS

Tento symbol znamená, že výrobok by sa v rámci

celej EU nemal vyhadzovať do domáceho odpadu.

Aby nedošlo k možnému znečisteniu životného

prostredie alebo poškodeniu zdravia v dôsledku

nekontrolovaného odpadu, je potrebné pristupovať k

recyklovaniu zodpovedne a propagovať tak opätovné

použitie zdrojových materiálov. Ak chcete výrobok vrátiť,

postupujte podľa systému na vrátenie a zber alebo

kontaktujte predajcu, kde ste výrobok kúpili. Výrobok od

vás prevezmú a bezpečne zrecyklujú.

POKYNY OHĽADNE BATÉRIE

Tento znak znamená, že batérie sa nesmú

likvidovať spolu s domácim odpadom, pretože

obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie

alebo poškodiť zdravie. Batérie likvidujte v strediskách

určených pre zber odpadu.

ZÁRUKA

Výrobok je určený len na použitie v domácnosti.

Spoločnosť Salter opraví alebo vymení tento výrobok

alebo akúkoľvek jeho časť, a to bezplatne v období 2

rokov od dátumu kúpy, ak je možné dokázať, že zlyhal v

dôsledku výrobnej chyby alebo chyby materiálov. Táto

záruka sa vzťahuje na pracovné súčasti, ktoré ovplyvňujú

funkčnosť výrobku. Nevzťahuje sa na kozmetické

poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním alebo na

poškodenie spôsobené náhodne či nesprávnym použitím.

Ak produkt alebo jeho súčasti otvoríte alebo rozoberiete,

záruka bude neplatná. Táto záruka sa nevzťahuje na

výrobok, ktorý vyžaduje úpravy alebo prispôsobenie

na účely uvedenia do prevádzky v inej krajine, ako je

krajina, pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený, schválený

alebo autorizovaný, ani na opravy výrobkov poškodených

uvedenými úpravami. Spoločnosť Salter nezodpovedá za

žiadne náhodné, následné alebo osobitné škody. Záručné

nároky musia byť preukázané dokladom o kúpe a musia

byť zaslané zaplatenou zásielkou spoločnosti Salter

(alebo miestnemu zástupcovi určenému spoločnosťou

Salter, ak sa nachádzate mimo Spojeného kráľovstva).

Pri balení produktu by ste mali postupovať opatrne,

aby sa počas prepravy nepoškodil. Tento záväzok sa

pričleňuje k zákonným spotrebiteľským právam a nijak

tieto práva neovplyvňuje. Pre predaj a servis v Spojenom

kráľovstve kontaktujte spoločnosť HoMedics Group

Ltd, PO Box 460, Tonbridge, Kent, TN9 9EW, Spojené

kráľovstvo. Číslo telefónnej linky: (01732) 360783. Mimo

Spojené kráľovstvo kontaktujte zástupcu, ktorého určila

spoločnosť Salter.

___

___

Advertising