Digitális azonnal leolvasható hőmérő – Salter 544 HBSSCR Heston Blumenthal Precision Instant Read Digital Thermometer User Manual

Page 13

Advertising
background image

13

HU

Digitális azonnal leolvasható hőmérő

Az új hőmérője ideális vörös és fehér húsok, desszertek,

édességek, grillezett élelmiszerek stb. belső

hőmérsékletének méréséhez…

Használat előtt olvassa el ezt a használati utasítást, és

tegye el, mert később ismét szüksége lehet rá.

BE/KI KAPCSOLÁS

1. A termék bekapcsolásához nyomja meg a hátoldalán a

gombot.

2. Használat után az elem élettartamának

meghosszabbításához kapcsolja ki a terméket

a gombbal. A termék 15 perc tétlenség után

automatikusan kikapcsol.

A TERMÉK HASZNÁLATA:

A szonda keskeny hegye megméri az aktuális

hőmérsékletet, amely megjelenik az LCD kijelzőn.

A hőmérő mindig az aktuális hőmérsékletet jeleníti meg

(nem rögzít leolvasott értéket).

1. A termék bekapcsolásához nyomja meg a hátoldalán a

gombot.

2. A hőmérséklet megméréséhez óvatosan helyezze

be a szonda hegyét a hús/élelmiszer közepébe

(legvastagabb részébe).

Ügyeljen arra, hogy a szonda ne érjen csonthoz, zsírhoz

vagy porchoz, mert ez befolyásolná a leolvasott érték

hitelességét.

3. Az LCD képernyő megjeleníti a szonda végén

mérhető aktuális hőmérsékletet (beletelhet

néhány másodpercbe, amíg a termék eléri a végső

hőmérsékletet).

A terméket minden egyes használat után tisztítsa

meg. Ne hagyja a hőmérőt sütés közben a sütőben. Ne

használja a hőmérőt élelmiszerek megemeléséhez vagy

megfordításához.

HŐMÉRSÉKLET-TÁBLÁZATOK

Útmutatásként a kézikönyv hátoldalán a

hőmérséklettáblázat bemutatja a Heston és az

USDA* által ajánlott hőmérsékletértékeket. A Heston

hőmérsékletértékei sokszor kissé alacsonyabbak, és

kifejezetten úgy határozták meg őket, hogy biztosítsák

minden egyes élelmiszertípus lehető legjobb ízét és

állagát. Fontos azonban tisztában lennie azzal, hogy ha

az USDA irányadó értékeinél alacsonyabb hőmérsékletet

választ, akkor az nagyobb egészségügyi kockázatot

jelenthet, különösen vörös és fehér húsok elkészítésekor.

A friss hozzávalók használata és az élelmiszer

biztonságos kezelése nagyon fontos. A gyártó nem vállal

felelősséget olyan élelmiszerek elfogyasztásából eredő

megbetegedések miatt, amelyeket ennek a terméknek

vagy a hőmérséklet-táblázatoknak a használatával

készítettek el.

*

USDA = United States Department of Agriculture (az

Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma), amely

jelenleg a legrészletesebb javasolt irányadó értékeket

teszi közzé.

HÚSOK PIHENTETÉSE

Miután a hús elérte a végső hőmérsékletét, a

felszeletelése/tálalása előtt mindig pihentesse legalább 3

percig. A valóban szaftos, könnyebben szeletelhető húshoz

a Heston a következő pihentetési időszakokat javasolja:

– kis szeletek (pl.: steakek, mellehúsa és húspogácsák)

esetében 5 perc;

– nagyobb szeletek (pl.: sült csirke és más egyben sütött

húsok) esetében 30–45 perc.

MÉRTÉKEGYSÉGEK KÖZÖTTI VÁLTÁS

1. Csúsztassa le és távolítsa el az elemrekesz fedelét.

2. A kapcsolót állítsa a kívánt állásba.
3. Tegye vissza az elemrekesz fedelét.

AZ ELEM CSERÉJE

1. Csúsztassa le és távolítsa el az elemrekesz fedelét.

2. Helyezzen be egy új elemet (LR44), úgy, hogy a + jel

felfelé nézzen.

3. Tegye vissza az elemrekesz fedelét.

FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK A TERMÉKEN

Csökkent LCD-fényerő = alacsony elemtöltöttség.

Javasoljuk, hogy az elemet 1–2 évente cserélje,

ezzel megakadályozhatja, hogy az elem a termékben
korrodálódni kezdjen.

-45 °C alatt

200 °C felett

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Hőmérséklet-tartomány:

-45 °C és 200 °C (-49 °F és 392 °F) között

Lépték: 0,1 ºC / 0,1 ºF

Elem: 1 db LR44.

TISZTÍTÁS

• Javasoljuk, hogy a hőmérő szondát minden egyes

használat előtt fertőtlenítse, például tegye csak a

szárát néhány percre forró vízbe.

• A hőmérő testét enyhén nedves ruhával tisztítsa.

• NE merítse a hőmérőt vízbe, és ne használjon vegyi

vagy súroló hatású tisztítószereket.

• Minden műanyag részt azonnal le kell tisztítani,

miután zsírhoz, fűszerhez, ecethez vagy erősen

ízesített/színezett élelmiszerhez ért. Ügyeljen arra,

hogy a termék savakkal (pl. citrusfélék levével) ne

érintkezzen.

KARBANTARTÁS ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

• A lemerült elemeket mindig azonnal vegye ki.

• Használat közben a hőmérő szondájának kézbe

vételekor mindig viseljen hőálló kesztyűt. FIGYELEM –

FORRÓ FELÜLET!

• A hőmérő testét ne merítse folyadékba, és ügyeljen

arra, hogy az ne is fröccsenhessen rá.

• A hőmérő mikrohullámú sütőben NEM használható.

• NE tegye a hőmérőt sütőbe vagy grillsütőbe.

WEEE-MAGYARÁZAT

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az Európai

Unióban nem szabad a háztartási hulladék közé

dobni. Az ellenőrizetlen hulladék kezelésből

származó környezeti vagy egészségügyi kár elkerülése

végett, és a tárgyi készletek fenntartható kezelése

jegyében felelősségteljesen hasznosítsa újra. A használt

eszköz visszaküldéséhez kérjük, használja a visszaküldő

és gyűjtő rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba azzal a

forgalmazóval, ahonnan a készüléket vásárolta. A terméket

ezek a szolgáltatók környezetvédelmileg biztos

újrahasznosító helyre viszik.

ELEMEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elemek nem

dobhatók háztartási hulladék közé, mivel olyan

anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak lehetnek a

környezetre és az egészségre. Kérjük, vigye a használt

elemeket a kijelölt gyűjtőhelyre.

GARANCIA

A készülék kizárólag háztartási használatra készült.

Amennyiben kimutatható, hogy a készülék meghibásodása

a nem megfelelő kivitelezésre vagy anyaghibára

vezethető vissza, a Salter a vásárlás időpontjától

számított 2 éven belül ingyenesen megjavítja vagy

kicseréli a terméket, illetve annak bármely részét.

A garancia a termék funkcióját befolyásoló működő

alkatrészekre vonatkozik. A garancia a szokásos mértékű

kopásból és elhasználódásból adódó esztétikai jellegű

értékcsökkenésre, vagy balesetből, illetve helytelen

használatból eredő károkra nem vonatkozik. A terméknek,

illetve annak alkatrészeinek megbontása vagy szétszedése

következtében a garancia érvényét veszti. A garancia nem

vonatkozik olyan termékekre, amelyeket módosítani vagy

adaptálni kell ahhoz, hogy más országban is működjenek,

mint amelyikhez tervezték, gyártották, jóváhagyták és/

vagy engedélyezték, valamint nem vonatkozik olyan

termékek javítására sem, amelyek ilyen jellegű módosítás

miatt károsodtak. A Salter nem felelős semmilyen előre

nem látott, következményes vagy különleges kárért. A

garanciaigényt a vásárlást igazoló dokumentummal kell

alátámasztani, és a készüléket a fuvardíj megfizetése

mellett vissza kell juttatni a Salter (vagy az Egyesült

Királyságon kívül jelentkező garanciaigény esetén a Salter

által megbízott területi képviselő) számára. Ügyeljen

a termék megfelelő becsomagolására, hogy a szállítás

során ne érje azt károsodás. Ez a kötelezettségvállalás

a fogyasztó jogszabályból eredő jogosultságai mellett

értendő, és semmilyen módon nem befolyásolja ezeket

a jogokat. Az egyesült királyságbeli értékesítési és

szervizszolgáltatás tekintetében, vegye fel a kapcsolatot

a HoMedics Group Ltd céggel, a PO Box 460, Tonbridge,

Kent, TN9 9EW, UK címen. Az ügyfélszolgálat telefonszáma:

(01732) 360783. Az Egyesült Királyságon kívüli ország

esetén a Salter által megbízott területi képviselővel vegye

fel a kapcsolatot.

___

___

Advertising