Salter 544 HBSSCR Heston Blumenthal Precision Instant Read Digital Thermometer User Manual

Page 18

Advertising
background image

18

PL

Termometr cyfrowy z funkcją

natychmiastowego odczytu

Ten nowy termometr jest doskonały do sprawdzania

wewnętrznej temperatury mięs, drobiu, ryb, deserów,

powideł, potraw z grilla oraz wielu innych...

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia

należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcje

należy zachować w celu późniejszych konsultacji.

WŁ./WYŁ.

1. Nacisnąć przycisk znajdujący się z tyłu produktu,

aby włączyć.

2. Aby wydłużyć żywotność baterii, należy po

zakończeniu użytkowania nacisnąć przycisk w

celu wyłączenia. Automatyczne wyłączenie będzie

miało miejsce po 15 minutach bezczynności.

KORZYSTANIE Z PRODUKTU:

Cienka końcówka sondy mierzy bieżącą temperaturę,

wyświetlając odczyt na LCD.

Termometr zawsze wyświetla bieżącą temperaturę (nie

zapamiętuje odczytu).

1. Nacisnąć przycisk znajdujący się z tyłu produktu,

aby włączyć.

2. Aby zmierzyć temperaturę, delikatnie umieścić

końcówkę sondy w środku (najgrubszej części)

mięsa/żywności.

Upewnić się, że sonda nie styka się z kością,

tłuszczem ani chrząstką, ponieważ wpłynie to na

ważność odczytu.

3. LCD wyświetli bieżącą temperaturę na końcówce

sondy (może upłynąć kilka sekund przed

osiągnięciem ostatecznej temperatury).

Zawsze oczyścić przed kolejnym użyciem. Nie

pozostawiać termometru w piekarniku podczas

gotowania. Nie używać termometru do podnoszenia lub

obracania żywności.

TABELE TEMPERATUR

W celu zapewnienia wytycznych tabela temperatur na

odwrocie niniejszej instrukcji przedstawia zalecenia

dotyczące temperatury mięsa wg Heston i USDA*.

Temperatury wg Heston są często nieco niższe i

zostały specjalnie opracowane w celu zapewnienia

możliwie najlepszego smaku i konsystencji każdego

rodzaju żywności. Ważne jest jednak zrozumienie, że w

przypadku wybrania temperatur niższych niż wytyczne

USDA istnieje większe ryzyko dla zdrowia; szczególnie

w przypadku gotowania mięsa, drobiu i ryb. Stosowanie

świeżych składników oraz bezpieczne obchodzenie się

z żywnością ma bardzo duże znaczenie. Producent nie

ponosi żadnej odpowiedzialności za zatrucia pokarmowe,

które mogą być wywołane przez żywność przygotowaną

w oparciu o ten produkt lub tabele temperatur.

*

USDA = United States Department of Agriculture

(Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych), publikuje

najbardziej szczegółowe zalecane wytyczne.

PROCES „DOCHODZENIA” MIĘSA

Po osiągnięciu ostatecznej temperatury mięsa/drobiu,

mięso zawsze „dochodzi” przez minimum 3 minuty

przed przeniesieniem/podaniem. W przypadku bardziej

soczystych mięs, które łatwiej przenieść, Heston zaleca

„dochodzenie”:

- Małe kawałki (np: steki, piersi i burgery) przez 5 minut.

- Większe kawałki (np: kurczak z rusztu i inne mięsa na

pieczenie) przez 30 – 45 minut.

ZMIANA JEDNOSTEK

1. Odsunąć i zdjąć pokrywę baterii.

2. Przesunąć przełączniki na wybrane ustawienie.

3. Zamknąć pokrywę baterii.

WYMIANA BATERII

1. Odsunąć i zdjąć pokrywę baterii.

2. Włożyć nową baterię (LR44), upewniając się, że

symbol + skierowany jest ku górze.

3. Zamknąć pokrywę baterii.

KONTROLKI OSTRZEGAWCZE PRODUKTU

Zmniejszona jasność wyświetlacza LCD = niski poziom

baterii. Zalecamy wymianę baterii po 1-2 latach w celu

uniknięcia korozji baterii w produkcie.

Poniżej -45°C

Powyżej 200ºC

SPECYFIKACJE

Zakres temperatur: -45°C do 200°C (-49ºF to 392ºF)

Dokładność: 0,1ºC/ 0,1ºF

Bateria: 1 x LR44.

CZYSZCZENIE

• Zalecamy sterylizację sondy termometru przed

każdym użyciem, np. umieszczenie tylko trzonka w

gotującej wodzie na kilka minut.

• Czyścić powierzchnię termometru za pomocą

wilgotnej szmatki.

• NIE zanurzać termometru w wodzie ani nie używać

chemicznych/ściernych środków czyszczących.

• Wszystkie części z tworzywa sztucznego powinny

zostać oczyszczone niezwłocznie po kontakcie z

tłuszczami, przyprawami, octem i żywnością z dużą

zawartością środków aromatyzujących/barwiących.

Unikać kontaktu z kwasami, takimi jak kwas

cytrynowy.

KONSERWACJA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

• Zawsze niezwłocznie wyjmować zużyte baterie.

• Zawsze nosić odporne na działanie ciepła rękawice

podczas obchodzenia się z sondą termometru.

UWAGA – GORĄCE POWIERZCHNIE!

• Nie zanurzać obudowy termometru w cieczy ani nie

spryskać tej części wodą.

• Termometr NIE jest przeznaczony do użytku w

kuchence mikrofalowej.

• NIE umieszczać termometru wewnątrz piekarnika lub

grillu.

OBJAŚNIENIE WEEE

Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządu

nie wolno pozbywać się wyrzucając do śmieci

domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie,

którym zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów,

przyrząd należy recyklingowi, aby umożliwić odzysk

materiałów, z których został wykonany. Aby dokonać

zwrotu zużytego przyrządu, należy skorzystać z

programów zwrotu i odbioru lub skontaktować punkt

zakupu urządzenia. Produkt zostanie odebrany do

bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

DYREKTYWA DOT. BATERII

Ten symbol oznacza, że baterii nie można

wyrzucać wraz z odpadami domowymi, ponieważ

baterie zawierają substancje, które mogą być szkodliwe

dla środowiska oraz zdrowia. Baterie należy dostarczyć

do wyznaczonych punktów zbiórki.

GWARANCJA

Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do

użytku domowego. Firma Salter naprawi lub wymieni

produkt lub dowolną część tego produktu bezpłatnie,

jeśli w ciągu 2 lat od daty zakupu zostanie wykazane,

że doszło do jego uszkodzenia w wyniku wadliwej

jakości wykonania lub materiałów. Gwarancja obejmuje

części robocze, które wpływają na prawidłowe

działanie produktu. Nie obejmuje wad kosmetycznych

spowodowanych przez normalne zużycie ani uszkodzeń

spowodowanych przez wypadek lub niewłaściwe

użycie. Otwarcie lub wyjęcie produktu lub jego

podzespołów spowoduje unieważnienie gwarancji.

Produkt wymagający modyfikacji lub adaptacji w celu

umożliwienia jego działania w jakimkolwiek kraju

innym niż kraj, dla którego został zaprojektowany,

wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany,

ani naprawa produktów uszkodzonych w wyniku tych

modyfikacji nie są objęte niniejszą gwarancją. Firma

Salter nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek

szkody uboczne, wynikowe czy szczególne. Roszczenia

w ramach gwarancji muszą zostać złożone wraz z

dowodem zakupu oraz przesłane paczką na koszt

firmy Salter (lub lokalnego przedstawiciela w krajach

poza Wielką Brytanią). Należy zachować ostrożność

podczas pakowania produktu, tak aby nie spowodować

jego uszkodzenia podczas transportu. Niniejsze

zobowiązanie jest dodatkiem do statusowych praw

konsumenta i nie wpływa na te prawa w żaden sposób.

W sprawie sprzedaży i obsługi na terenie Wielkiej

Brytanii należy kontaktować się z HoMedics Group Ltd,

PO Box 460, Tonbridge, Kent, TN9 9EW, UK. Nr infolinii:

(01732) 360783. W krajach poza Wielką Brytanią

należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem

firmy Salter.

___

___

Advertising