SINGER WSL2000 (Part 2) User Manual

SINGER Sewing machines

Attention! The text in this document has been recognized automatically. To view the original document, you can use the "Original mode".

Advertising
background image

INSTELLEN VAN DE DRAADSPANNINGEN

Als u de spanningknop op een hoger cijfer zet, verhoogt u de
spanning. Als u de knop op een lager cijfer zet, verlaagt u de
spanning.

Test de draadspanningen altijd eerst op een proeflapje van uw
stof.

4-DRAADS - STEEK.

Correcte spanning

Bovengrijperdraad word! naar
onder getrokken.

Ondergrijperdraad wordt naar
boven getrokken.

Önde»1<änt

Verhoog de spanning van de
bovengrijper en/of verlaag de

ondergrijperdraadspanning.

Verhoog de spanning van de

ondergrijper m/of verlaag de
ondergrjperdraadspanning.

Linker naalddraad te los en
zichtbaar aan {mderzijde van de
stof.

Rechter naalddraad te los en

zichtbaar aan onderzijde van de
stof.

Verhoog

de

linker

naald

spanning en/of verlaag een van

beide grijperspanningen.

Verhoog

de

naalddraaSspanning.

42

Advertising
This manual is related to the following products:
Table of contents