Waarschuwing, Voorzorgsmaatregelen – Sony TA-E1 User Manual

Page 30

Advertising
background image

2

NL

WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet
bloot aan regen of vocht,
om gevaar van brand of
een elektrische schok te
voorkomen.

Plaats het apparaat niet in
een gesloten ruimte, zoals
een boekenrek of
ingebouwde kast.

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

Mocht er vloeistof of een voorwerp in het
apparaat terechtkomen, trek dan de
stekker uit het stopcontact en laat de
voorversterker eerst door een
onderhoudsmonteur nakijken, alvorens het
apparaat weer in gebruik te nemen.

Stroomvoorziening

• Controleer, alvorens de voorversterker in

gebruik te nemen, of de bedrijfsspanning
van het apparaat overeenkomt met de
plaatselijke netspanning. De
bedrijfsspanning staat vermeld op het
naamplaatje op het achterpaneel van de
voorversterker.

• Zolang de stekker van het netsnoer in

het stopcontact zit, blijft er spanning op
het apparaat staan, ook al is de
voorversterker zelf uitgeschakeld.

• Trek de stekker uit het stopcontact

wanneer u denkt de voorversterker
geruime tijd niet te gebruiken. Pak de
stekker vast om deze uit het stopcontact
te trekken; trek nooit aan het snoer.

• Mocht het nodig zijn het netsnoer of de

stekker te vervangen, laat dit dan
uitsluitend bij een erkende
onderhoudsdienst verrichten.

Opstelling

• Zet de voorversterker op een goed

geventileerde plaats, met voldoende
luchtdoorstroming om de inwendige
onderdelen te koelen, in het belang van
een langdurige betrouwbare werking.

• Plaats de voorversterker niet dichtbij een

warmtebron of in direct zonlicht.
Vermijd plaatsen met veel stof, vocht en
mechanische trillingen of schokken.

• Zet niets bovenop het apparaat dat de

ventilatie-openingen aan de bovenzijde
kan blokkeren, in het belang van een
storingsvrije werking.

Voor het aansluiten

Alvorens enige apparatuur op de
voorversterker aan te sluiten, dient u het
apparaat eerst uit te schakelen en de
stekker uit het stopcontact te trekken.

Reinigen

Maak de ombouw, het paneel en
bedieningsorganen schoon met een zachte
doek, licht bevochtigd met wat milde
huishoudzeep. Gebruik geen schuurspons,
schuurpoeder of oplosmiddelen zoals
alcohol of benzine.

Mocht u vragen hebben of problemen
met het apparaat, neem dan a.u.b.
contact op met uw dichtstbijzijnde
Sony handelaar.

Advertising