Nödvändiga kablar, Anslutningar, A– –b – Sony TA-E1 User Manual

Page 48: Balanserade kablar (tillval), Ground 2: hot (+) 3: cold (–)

Advertising
background image

6

SE

Anslutningar

L

R

L

R

2

R

1

S A C D

C D

L I N E

B A L A N C E D L I N E

OUT

I N

T A P E 2 / M D

DIRECT

PRE OUT

L

OUT

I N

T A P E 1 / D A T

R

B A L A N C E D O U T

L

1

3

1 :GROUND

2 :HOT ( + )

3 :COLD ( – )

2

CONNECTION

ASSIGNMENT

2

3

1 :GROUND

2 :HOT ( + )

3 :COLD ( – )

1

1

1

2

3

2

CONNECTION
ASSIGNMENT

BALANCED

INPUT SELECTOR

IMPEDANCE USE 4~16

L

L

+

+

R

R

+

+

BALANCED

UNBALANCED

L

L

R

R

UNBALANCED

1

2

1 : GROUND
2 : HOT(+)
3 : COLD(–)

INPUT

SPEAKERS

A

+

B USE 8~16

–A–

–B–

Anslutning till en effektförstärkare (balanserade anslutningar)

Anslut de balanserade utgångarna BALANCED OUT på
förförstärkaren till ingångarna BALANCED på
effektförstärkaren (t.ex. Sony TA-N1). Vi hänvisar till
bruksanvisningen till effektförstärkaren angående detaljer.

Nödvändiga kablar

Balanserade kablar (tillval)

Se till att kontakterna på varje kabel skjuts in så långt det går i
respektive in/utgång vid anslutning. Slarviga anslutningar kan
resultera i störningar vid ljudåtergivning.

OBS!

Utgångarna BALANCED OUT på förförstärkaren har följande
polfördelning: 1: GROUND, 2: HOT (+), 3: COLD (–). Vid
anslutning till en effektförstärkare med omvänd fördelning av
plus- och minuspolerna [1: GROUND, 2: COLD (–), 3: HOT (+)]
måste högtalarkablarnas polaritet (

‘ och ’) kastas om. Vi

hänvisar till de anvisningar som följer med effektförstärkaren
angående detaljer.

till förförstärkaren

till effektförstärkaren

(vänster)

(vänster)

(höger)

(höger)

TA-E1

TA-N1 etc.

IN OUT

2 3 1 1 3 2

1: GROUND
2: HOT (+)
3: COLD (–)

Advertising