Beskrivning av delarna på baksidan – Sony TA-E1 User Manual

Page 54

Advertising
background image

12

SE

Delar

nas placeringar och grundläggande användningssätt

Beskrivning av delarna på baksidan

1 Linjeingångar (LINE 1/2)

Anslut de analoga ljudutgångarna på en ljudprodukt
till dessa ingångar (se sid. 7).

2 CD-ingångar (CD)

Anslut ljudutgångarna på en CD-spelare till dessa
ingångar (se sid. 7).

3 SACD-ingångar (SACD)

Anslut ljudutgångarna på en SACD-spelare till dessa
ingångar (se sid. 7).

4 Balanserade linjeingångar (BALANCED LINE)

Anslut utgångarna BALANCED OUT på en
ljudprodukt med möjlighet till balanserad utmatning
(XLR-typ) till dessa ingångar (se sid. 7).

5 Direktingångar (DIRECT)

Anslut de analoga ljudutgångarna på en ljudprodukt
till dessa ingångar. Efter anslutning till dessa ingångar
tänds den tillhörande indikatorn vid intryckning av
direktväljaren DIRECT på förförstärkarens framsida
för att välja den anslutna produkten.
Efter att direktväljaren DIRECT tryckts in prioriteras
ljudåtergivning från den produkt som anslutits till
dessa ingångar framför ljudåtergivning från den
produkt som valts med ingångsväljaren INPUT
SELECTOR.

6 In/utgångar för kassettdäck/MD-spelare/DAT-däck

(TAPE 2/MD, TAPE 1/DAT)
Anslut in/utgångarna på ett DAT-däck, en MD-
spelare och/eller ett kassettdäck (etc.) till dessa in/
utgångar (se sid. 7).

7 Förförstärkarutgångar (PRE OUT)

Anslut dessa utgångar till en eller flera
effektförstärkare (se sid. 5).

8 Balanserade utgångar (BALANCED OUT)

Anslut dessa utgångar till en eller flera
effektförstärkare via balanserade kablar (se sid. 6).

* : visar polfördelningen hos ingångarna BALANCED LINE.
** : visar polfördelningen hos utgångarna BALANCED OUT.

9 Nätintag (AC IN)

Anslut den medföljande nätkabeln till detta nätintag
och till ett nätuttag för förförstärkarens
strömförsörjning (se sid. 8).

L

R

L

R

2

R

1

S A C D

C D

L I N E

B A L A N C E D L I N E

OUT

I N

T A P E 2 / M D

DIRECT

PRE OUT

L

OUT

I N

T A P E 1 / D A T

R

B A L A N C E D O U T

L

1

3

1 :GROUND

2 :HOT ( + )

3 :COLD ( – )

2

CONNECTION

ASSIGNMENT

2

3

1 :GROUND

2 :HOT ( + )

3 :COLD ( – )

1

5

6

7

8

9

4

3

2

1

*

**

Advertising