Anslutningar till ljudprodukter, Nödvändiga kablar, Anslutningar – Sony TA-E1 User Manual

Page 49: Ljudkablar (tillval), Balanserade kablar (tillval)

Advertising
background image

7

SE

Anslutningar

Nödvändiga kablar

Ljudkablar (tillval)

Se till att de färgkodade kontakterna på varje kabel ansluts till
korrekta in/utgångar med motsvarande färgmärkning.

Balanserade kablar (tillval)

Se till att kontakterna på varje balanserad kabel skjuts in så långt
det går i respektive in/utgång vid anslutning. Slarviga
anslutningar kan resultera i störningar vid ljudåtergivning.

Anslutningar till ljudprodukter

Vit (vänster)

Vit (vänster)

Röd (höger)

Röd (höger)

Anslut de analoga linjeutgångarna på aktuella
ljudprodukter (SACD-spelare, CD-spelare, MD-spelare,
DAT-däck, kassettdäck etc.) till de analoga
linjeingångarna på förförstärkaren. De balanserade
utgångarna BALANCED OUT på en produkt med
möjlighet till balanserad utmatning kan anslutas till de
balanserade linjeingångarna BALANCED LINE på
förförstärkaren.

OBS!

Se till att en CD-spelare (etc.) med både balanserade och
obalanserade utgångar ansluts antingen till ingångarna CD (etc.)
eller till de balanserade linjeingångarna BALANCED LINE.
Anslut den inte till båda paren ingångar samtidigt, eftersom det
kan leda till att de ljudsignaler som matas ut förlorar kvalitet eller
inte matas ut alls.

till den andra produkten (källan)

till förförstärkaren

(vänster)

(vänster)

(höger)

(höger)

OUTPUT

L

R

INPUT

IN

ç

OUT

ç

OUTPUT

L

R

OUTPUT

L

R

OUTPUT

L

R

INPUT

IN

ç

OUT

ç

R

B A L A N C E D O U T

L

L

R

L

R

2

R

1

S A C D

C D

L I N E

B A L A N C E D L I N E

OUT

I N

T A P E 2 / M D

DIRECT

PRE OUT

L

OUT

I N

T A P E 1 / D A T

R

B A L A N C E D O U T

L

1

3

1 :GROUND

2 :HOT ( + )

3 :COLD ( – )

2

CONNECTION

ASSIGNMENT

2

3

1 :GROUND

2 :HOT ( + )

3 :COLD ( – )

1

TA-E1

CD-spelare

SACD-spelare

Produkt med
balanserade
Ljudutgångar

Kassettdäck,
MD-spelare
etc.

Kassettdäck,
DAT-däck
etc.

Advertising