Nätanslutning – Sony TA-E1 User Manual

Page 50

Advertising
background image

8

SE

Anslutningar

Innan förförstärkarens nätkabel ansluts till ett nätuttag:
• Kontrollera att strömbrytaren på förförstärkaren står i

frånslaget läge.

Anslut den medföljande nätkabeln till nätintaget AC IN
på förförstärkaren:

Anslutning till ett nätuttag

(Gäller modellerna till Europa)
Anslut den medföljande nätkabeln till ett nätuttag:

Nätanslutning

Adapter för 3- till 2-polig
nätkontaktomvandling

3-poligt jordat nätuttag

(Gäller modellerna till Förenta staterna/Kanada)
Den medflöjande nätkabeln har en 3-polig jordkontakt.
Vid anslutning till ett 3-poligt jordat nätuttag kan
kontakten anslutas direkt till nätuttaget. Vid anslutning
till ett 2-poligt nätuttag måste däremot den medföljande
nätkontaktadaptern eller en likadan nätkontaktadapter,
som finns att köpa, användas.

Om störningar (brum) uppstår i ljudet

Störningar kan vara orsakade av en elektrisk potentialskillnad i
jordkretsen*. Använd i så fall den medföljande
nätkontaktadaptern och se till att inte ansluta jordledningen
någonstans.
* Även om jordningen av ett nätuttag i hemmet vanligtvis är en

säker jordning, så kan det hända att en liten elektrisk
potentialskillnad uppstår i vissa uttag. Därför kan det också
hända att ljudsignalernas kvalitet försämras eller att
brummande störningar uppstår när den medföljande 3-poliga
nätkabeln används.

OBS!

Vi rekommenderar att förförstärkaren ansluts direkt till ett
vägguttag. Om ett grenuttag eller en förlängningskabel måste
användas, så se till att denna produkt klarar av att hantera hög
strömstyrka (minst 10 A) eller är avsedd för kontorsbruk.

2-poligt nätuttag
• Använd den medföljande nätkontaktadaptern, när

förförstärkaren ska anslutas till ett jordat nätuttag (hålen i
uttaget har olika storlekar).

Advertising