Aansluiten van de apparatuur, Uitpakken – Sony TA-E1 User Manual

Page 32

Advertising
background image

4

NL

Aansluiten van
de apparatuur

In dit hoofdstuk wordt beschreven
hoe u een eindversterker en diverse
andere audio-apparatuur kunt
aansluiten op deze voorversterker.
Lees vooral de relevante paragrafen
voor uw apparatuur, alvorens u enige
aansluiting maakt.

Uitpakken

Controleer of het onderstaande toebehoren bij de
versterker is meegeleverd:
• Audio-aansluitsnoer (1)
• Netsnoer (1)
• Netsnoer-verloopstekker (3 naar 2 pennen

gepolariseerd type) (1) (alleen voor de V.S./Canada)

Alvorens met aansluiten te beginnen

• Schakel eerst alle betrokken apparatuur uit, alvorens u

begint met het aansluiten ervan.

• Sluit de netsnoeren van de apparatuur pas op het

stopcontact aan nadat alle andere aansluitingen in orde
zijn.

• Zorg dat alle aansluitingen stevig vast zitten, om brom

en andere bijgeluiden te voorkomen.

• Let bij het aansluiten van de audio-aansluitsnoeren op

dat u links en rechts niet verwisselt: sluit witte stekkers
aan op witte stekkerbussen (voor het linker kanaal) en
rode stekkers op rode stekkerbussen (voor het rechter
kanaal).

Advertising