Aansluitbussen op het achterpaneel – Sony TA-E1 User Manual

Page 40

Advertising
background image

12

NL

Bedieningsorganen en basisbediening

Aansluitbussen op het achterpaneel

1 LINE 1 en 2 ingangsaansluitingen

Verbind deze met de analoge uitgangsaansluitingen
van uw audio-apparatuur (zie blz. 7).

2 CD ingangsaansluitingen

Verbind deze met de uitgangsaansluitingen van uw
compact disc speler (zie blz. 7).

3 SACD ingangsaansluitingen

Verbind deze met de uitgangsaansluitingen van uw
Super Audio CD-speler (zie blz. 7).

4 BALANCED LINE ingangsaansluitingen

Verbind deze met de BALANCED OUT aansluitingen
van een geluidsbron die geschikt is voor symmetrische
aansluitsnoeren (XLR-type) (zie blz. 7).

5 DIRECT ingangsaansluitingen

Verbind deze met de analoge uitgangsaansluitingen
van uw audio-apparatuur. De geluidsbron die hierop
is aangesloten kunt u direct weergeven met een druk
op de DIRECT toets op het voorpaneel, zodat het
bijbehorende indicatorlampje oplicht.
Bij indrukken van de DIRECT toets wordt de
geluidsbron aangesloten op deze ingangen direct
weergegeven, met voorrang boven de geluidsbron
gekozen met de INPUT SELECTOR keuzeschakelaar.

6 TAPE 2/MD, TAPE 1/DAT IN/OUT opname/

weergave-aansluitingen
Hierop kunt u de in- en uitgangen aansluiten van uw
opname-apparatuur, zoals een cassettedeck, DAT
cassettedeck, minidisc-recorder, enz. (zie blz. 7).

7 PRE OUT voorversterker-uitgangen

Sluit hierop uw eindversterker(s) aan (zie blz. 5).

8 BALANCED OUT uitgangsaansluitingen

Hierop kunt u uw eindversterker(s) met symmetrische
aansluitsnoeren aansluiten (zie blz. 6).

* : Aanduiding voor de toewijzing van de stekkerpennen van

de BALANCED LINE ingangsaansluitingen.

** : Aanduiding voor de toewijzing van de stekkerpennen van

de BALANCED OUT uitgangsaansluitingen.

9 AC IN netstroomingang

Sluit het bijgeleverde netsnoer eerst aan op deze AC
IN netstroomingang en steek dan de stekker
in een wandstopcontact voor stroomvoorziening
van het apparaat (zie blz. 8).

L

R

L

R

2

R

1

S A C D

C D

L I N E

B A L A N C E D L I N E

OUT

I N

T A P E 2 / M D

DIRECT

PRE OUT

L

OUT

I N

T A P E 1 / D A T

R

B A L A N C E D O U T

L

1

3

1 :GROUND

2 :HOT ( + )

3 :COLD ( – )

2

CONNECTION

ASSIGNMENT

2

3

1 :GROUND

2 :HOT ( + )

3 :COLD ( – )

1

5

6

7

8

9

4

3

2

1

*

**

Advertising