Övriga tillvägagångssätt, Inspelning – Sony TA-E1 User Manual

Page 55

Advertising
background image

13

SE

Övriga tillvägagångssätt

Övriga
tillvägagångssätt

Detta kapitel beskriver nödvändiga
åtgärder vid inspelning via
förförstärkaren från en ansluten
ljudprodukt till ett DAT-däck, en MD-
spelare eller ett kassettdäck (etc.).

Inspelning

Det är enkelt att spela in från och till anslutna produkter
via förförstärkaren. Inga direktanslutningar mellan källan
och inspelningsprodukten krävs. Efter att önskad källa
valts på förförstärkaren kan inspelning och redigering
utföras som vanligt med hjälp av reglagen på de
respektive produkterna.

Kontrollera före inspelning att samtliga anslutningar är
korrekt gjorda.

Inspelning på en ljudkassett eller en MD-skiva

Inspelning på en ljudkassett eller en MD-skiva kan ske
med hjälp av förförstärkaren. Vi hänvisar till
kassettdäckets, DAT-däckets eller MD-spelarens
bruksanvisning angående detaljer.

1

Vrid ingångsväljaren INPUT SELECTOR till det läge
som motsvarar önskad källa.
Välj exempelvis CD för inspelning från en CD-spelare.

2

Förbered källan.
Placera exempelvis en CD-skiva i CD-spelaren.

3

Sätt i den kassett eller den MD-skiva som
inspelning ska ske på i inspelningsprodukten. Ställ
vid behov in inspelningsnivån.

4

Starta inspelningen på inspelningsprodukten och
därefter ljudåtergivningen på källan.

z Det som spelas in kan kontrolleras (bandövervakning)

Vid inspelning på ett kassettdäck med tre bandhuvuden är det
möjligt att kontrollera ljudet som just spelas in. Tryck först på
TAPE MONITOR för att koppla in bandövervakning (den
tillhörande indikatorn tänds) och därefter på TAPE 1/TAPE 2, så
att indikatorn ovanför TAPE 1 tänds, för att exempelvis lyssna till
det inspelade ljudet under pågående inspelning på ett
kassettdäck anslutet till in/utgångarna TAPE 1/DAT.

OBS!

• Det är inte möjligt att spela in digitalt ljud via de analoga

utgångarna TAPE 1/DAT - OUT eller TAPE 2/MD - OUT på
förförstärkaren. Anslut en digital utgång på källan direkt till
motsvarande digitala ingång på inspelningsprodukten för att
spela in digitalt ljud.

• Ljudinställningar påverkar inte de Ljudsignaler som matas ut

via utgångarna TAPE 1/DAT - OUT eller TAPE 2/MD - OUT
på förförstärkaren.

Advertising