Nödvändiga kablar, Anslutningar, A– –b – Sony TA-E1 User Manual

Page 47: Ljudkablar (en kabel medföljer), Ta-e1 ta-n1 etc

Advertising
background image

5

SE

Anslutningar

Anslutning till en effektförstärkare (obalanserade anslutningar)

Anslut förförstärkarutgångarna PRE OUT på
förförstärkaren till ingångarna UNBALANCED på
effektförstärkaren (t.ex. Sony TA-N1). Vi hänvisar till
bruksanvisningen till effektförstärkaren angående detaljer.

Nödvändiga kablar

Ljudkablar (en kabel medföljer)

Se till att de färgkodade kontakterna på varje kabel ansluts till
korrekta in/utgångar med motsvarande färgmärkning.

Vit (vänster)

Vit (vänster)

Röd (höger)

Röd (höger)

L

R

L

R

2

R

1

S A C D

C D

L I N E

B A L A N C E D L I N E

OUT

I N

T A P E 2 / M D

DIRECT

PRE OUT

L

OUT

I N

T A P E 1 / D A T

R

B A L A N C E D O U T

L

1

3

1 :GROUND

2 :HOT ( + )

3 :COLD ( – )

2

CONNECTION

ASSIGNMENT

2

3

1 :GROUND

2 :HOT ( + )

3 :COLD ( – )

1

1

1

2

3

2

CONNECTION
ASSIGNMENT

BALANCED

INPUT SELECTOR

IMPEDANCE USE 4~16

L

L

+

+

R

R

+

+

BALANCED

UNBALANCED

L

L

R

R

UNBALANCED

1

2

1 : GROUND
2 : HOT(+)
3 : COLD(–)

INPUT

SPEAKERS

A

+

B USE 8~16

–A–

–B–

TA-E1

TA-N1 etc.

Advertising