Sony TA-E1 User Manual

Page 39

Advertising
background image

11

NL

Bedieningsorganen en basisbediening

4 Bandmonitortoets (TAPE MONITOR)

Druk op deze toets om bandopnamen te beluisteren.
Het indicatorlampje licht op wanneer de
nabandcontrole is ingeschakeld en dooft wanneer de
nabandcontrole is uitgeschakeld.

5 Bandmonitor-ingangskeuzetoets (TAPE 1/TAPE 2)

Wanneer de TAPE MONITOR toets (4) is ingedrukt,
kunt u met deze toets kiezen uit de TAPE 1 of TAPE 2
ingangsaansluitingen. Het indicatorlampje geeft aan
welke bandmonitor-ingang u hebt gekozen.

6 Direct-signaaltoets (DIRECT)

Druk hierop om in te stellen op de geluidsbron die is
aangesloten op de DIRECT ingangsaansluitingen. Het
indicatorlampje licht op en de geluidsbron
aangesloten op de DIRECT ingangen wordt
weergegeven met voorrang boven de geluidsbron
gekozen met de INPUT SELECTOR keuzeschakelaar
(3).
Druk nogmaals op de DIRECT toets om terug te keren
naar de geluidsbron gekozen met de INPUT
SELECTOR keuzeschakelaar.

7 Volumeregelaar (VOLUME)

Na het kiezen van de geluidsbron voor weergave
draait u aan deze knop om de geluidssterkte te
regelen.

5

SACD

LINE 1

LINE 2

MD/TAPE 2

CD

BALANCED LINE

DAT/TAPE 1

4

3

2

TAPE MONITOR

TAPE 1

TAPE 2

DIRECT

1

0

6

7

8

9

10

VOLUME

INPUT SELECTOR

2

3

7

4

6

5

1

Advertising