Vereiste aansluitsnoeren, Aansluiten van de apparatuur, A– –b – Sony TA-E1 User Manual

Page 34: Symmetrische aansluitsnoeren (niet bijgeleverd), Opmerking, Ground 2: hot (+) 3: cold (–)

Advertising
background image

6

NL

Aansluiten van de apparatuur

L

R

L

R

2

R

1

S A C D

C D

L I N E

B A L A N C E D L I N E

OUT

I N

T A P E 2 / M D

DIRECT

PRE OUT

L

OUT

I N

T A P E 1 / D A T

R

B A L A N C E D O U T

L

1

3

1 :GROUND

2 :HOT ( + )

3 :COLD ( – )

2

CONNECTION

ASSIGNMENT

2

3

1 :GROUND

2 :HOT ( + )

3 :COLD ( – )

1

1

1

2

3

2

CONNECTION
ASSIGNMENT

BALANCED

INPUT SELECTOR

IMPEDANCE USE 4~16

L

L

+

+

R

R

+

+

BALANCED

UNBALANCED

L

L

R

R

UNBALANCED

1

2

1 : GROUND
2 : HOT(+)
3 : COLD(–)

INPUT

SPEAKERS

A

+

B USE 8~16

–A–

–B–

Aansluiten van een eindversterker (symmetrische aansluitingen)

Verbind de BALANCED OUT uitgangsaansluitingen van
deze voorversterker met de BALANCED
ingangsaansluitingen van uw eindversterker (Sony
TA-N1, enz.). Zie voor nadere bijzonderheden de
gebruiksaanwijzing van uw eindversterker.

Vereiste aansluitsnoeren

Symmetrische aansluitsnoeren (niet bijgeleverd)

Steek bij alle snoeren de stekkers stevig over de volle lengte in de stekkerbussen.
Als er een stekker los zit, kan dit storing in de weergave veroorzaken.

Opmerking

De toewijzing van de stekkerpennen voor de BALANCED OUT
uitgangsaansluitingen van de voorversterker is 1: GROUND, 2: HOT en
3: COLD. Wanneer u deze uitgangen verbindt met een eindversterker
waarbij de stekkerpennen anders zijn, zoals 1: GROUND, 2: COLD en 3:
HOT, dient u de polariteit (

‘ en ’) van de luidsprekersnoeren om te

keren. Zie voor nadere bijzonderheden het aparte inlegvel dat bij de
voorversterker is ingesloten.

Op de voorversterker

Op de eindversterker

(L)

(L)

(R)

(R)

TA-E1

TA-N1, enz.

IN OUT

2 3 1 1 3 2

1: GROUND
2: HOT (+)
3: COLD (–)

Advertising