IKA Color Squid User Manual

Page 32

Advertising
background image

32

• Az áram hozzávezetés megszakadása után üzemmódban

magától ismét elindul.

• A forgó tartozékok a feldolgozás alatt levő közegben eset-

leg kopásnak lehetnek kitéve.

• Teflonbevonatú mágneses keverőrudacskák alkalmazása

esetén a következőket vegye figyelembe:

Ha a teflon 300

°C - 400 °C hőmérséklet felett olvadt vagy oldott alkálifé-
mekkel és alkáli földfémekkel, valamint a periódusos
rendszer 2. és 3. csoport finoman porított fémeivel kerül
kölcsönhatásba, akkor kémiai reakcióba lép velük. Csak az
elemi fluor, klór-fluor vegyületek és alkálifémek támadják
meg, a halogénezett-szénhidrogének irreverzibilisen duz-
zasztják.

(Forrás: Römpp Chemie-Lexikon és ”Ulmann” 19. kötet)

A készülék védelme érdekében

• A készülék típusjelző tábláján megadott feszültség érték

egyezzen meg a hálózati feszültséggel.

• Ne fedje le a készüléket még részben sem pl. fémlemez-

zel vagy fóliával, mert túlhevülést eredményezhet.

• Tilos a készüléket és tartozékait lökdösni vagy ütni.
• Ügyeljen arra, hogy a fűtőlap tiszta legyen.

SL

Za va

šo zaščito

• Pred zagonom v celoti preberite Priročnik za uporabo in

upoštevajte varnostna navodila.

• Priročnik za uporabo shranite na vsem dostopnem mestu.
• Poskrbite, da z napravo dela le izučeno osebje.
• Upoštevajte varnostna navodila, smernice in predpise za

varstvo pri delu ter preprečevanje nesreč.

• Pozor, magnetno polje! Bodite pozorni na učin-
ke magnet nega polja (srčni spodbujevalniki,
nosilci podatkov ...).

• Nosite osebno zaščitno opremo v skladu z razredom

nevarnosti medija, ki ga obdelujete, sicer obstaja nevar-
nost:

- brizganja tekočin,
- hitrega izmeta delov,
- Sproščajo se strupeni ali gorljivi plini.

• Napravo je dovoljeno uporabljati samo z originalnim omre-

žnim napajalnikom.

• Napravo postavite na ravno, stabilno, čisto, nedrsečo,

suho in negorljivo podlago z dovolj prostora.

• Plošča naprave morajo biti čisti in nepoškodovani.
• Pred vsako uporabo preverite, ali sta naprava in oprema

nepoškodovani. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih
delov.

• Število vrtljajev zmanjšajte, če:

- medij zaradi previsokih vrtljajev brizga iz posode,
- naprava teče neenakomerno,
- se posoda na plošči premika.

Varnostna navodila

3800300A_ColorSquid_112008:3363200a_LabDisc_122004 11.12.2008 10:24 Uhr Seite 32

Advertising
This manual is related to the following products: