Een wasprogramma selecteren en starten – ZANKER ZKI1530 User Manual

Page 10

Advertising
background image

1

2

3

Vul het afwasmiddelbak-
je ( A) met afwasmiddel.

4

Als u een wasprogram-
ma gebruikt met een
voorwasfase, doet u ook
afwasmiddel in het voor-
wasdoseerbakje ( B).

5

6

Gebruik van afwasmiddeltabletten

Doe het afwasmiddeltablet in het afwasmiddeldoseer-
bakje ( A).

Afwasmiddeltabletten bevatten:
• afwasmiddel
• glansmiddel
• andere schoonmaakmiddelen.
Volg deze stappen om afwasmiddeltabletten te gebrui-
ken:
1. Zorg er voor dat de afwasmiddeltabletten geschikt

zijn voor de waterhardheid in uw omgeving. Zie de
instructies van de fabrikant.

2. Stel het laagste niveau in voor de waterhardheid

en de glansmiddeldosering.

Het is niet nodig om het zoutreservoir en het
glansmiddeldoseerbakje te vullen.

Volg deze stappen als de droogresultaten niet
naar wens zijn:

1. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
2. Stel de dosering van het glansmiddel in op stand

2.

Volg deze stappen om opnieuw
afwasmiddelpoeder te gebruiken:
1. Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseer-

bakje.

2. Stel de waterontharder in op het hoogste niveau.
3. Draai een wasprogramma zonder serviesgoed.
4. Stel de waterontharder af. Zie hoofdstuk 'De wa-

terontharder instellen'.

5. Stel de glansmiddeldosering af.

Verschillende merken afwasmiddel hebben een
ander oplostraject. Sommige afwasmiddeltablet-

ten geven niet het beste reinigingsresultaat tijdens kor-
te wasprogramma's. Gebruik lange wasprogramma's
als u afwasmiddeltabletten gebruikt om het afwasmid-
del volledig te verwijderen.

Een wasprogramma selecteren en starten

Volg deze stappen om een afwasprogramma in te stel-
len en te starten:
1. Sluit de deur.
2. Draai de programmaschakelaar om het afwaspro-

gramma in te stellen. Zie hoofdstuk 'Afwaspro-
gramma's'.
– Het controlelampje aan/uit gaat aan.

– Het fasecontrolelampje voor het afwasprogram-

ma begint te knipperen.

3. Druk op de toets starten/annuleren.

– Het afwasprogramma start automatisch.
– Het controlelampje start/annuleren gaat aan.
– Wanneer het programma start, blijft alleen het

controlelampje voor de lopende fase aan.

10

Advertising