Wasprogramma's – ZANKER ZKI1530 User Manual

Page 4

Advertising
background image

Controlelampjes

Het controlelampje gaat branden wanneer het afwas-
programma is afgelopen. Hulpfuncties:
• Niveau van de waterontharder.
• Er klinkt een geluidssignaal als het apparaat een

storing heeft.

1)

Het controlelampje gaat aan als er zout bijgevuld moet
worden. Zie het hoofdstuk 'Gebruik van zout voor af-
wasmachines'.
Het controlelampje voor zout blijft enkele uren aan,
maar heeft geen ongewenst effect op de werking van
het apparaat.

1) Het controlelampje is uit als het programma loopt.

Toets uitgestelde start

Gebruik de toets uitgestelde start om de start van het
wasprogramma te beginnen met een interval van 3 uur.
Zie het hoofdstuk 'Instellen en starten van een afwas-
programma'.

Programmaschakelaar en indicatielampje
aan/uit

• Draai de programmaschakelaar rechtsom of links-

om om een afwasprogramma te kiezen. Een van de

afwasprogramma's op de programmaschakelaar
moet overeenkomen met het indicatielampje aan/uit
op het bedieningspaneel.
– Het controlelampje aan/uit gaat branden (stand

AAN).

• Draai, om het apparaat in de stand uit te zetten, de

programmaschakelaar totdat de programmamarke-
ring overeenkomt met het controlelampje aan/uit.
– Het controlelampje aan/uit gaat uit (positie UIT).

Wasprogramma's

Wasprogramma's

Programma

Stand pro-

gramma-

knop

Mate van

vervuiling

Soort ser-

viesgoed

Beschrijving programma

A

Sterk ver-

vuild

Serviesgoed,

bestek, pot-

ten en pan-

nen

Voorwas
Hoofdwas tot 70°C
2 tussentijdse spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen

B

Normaal

vervuild

Serviesgoed,

bestek, pot-

ten en pan-

nen

Voorwas
Hoofdwas tot 65°C
2 tussentijdse spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen

1)

C

Normaal of

licht ver-

vuild

Serviesgoed

en bestek

Hoofdwas tot 65°C
Laatste spoelgang

4

Advertising