Problemen oplossen – ZANKER ZKI1530 User Manual

Page 12

Advertising
background image

1

2

Maak de filters A, B en C
schoon onder stromend
water.

3

Draai, om de filters B en
C te verwijderen, het
handvat een kwartslag
naar links.

4

Verwijder het platte filter
A uit de bodem van het
apparaat.

5

Plaats het platte filter A
terug in de bodem van
het apparaat. Plaats het
platte filter juist terug on-
der de twee geleiders D.

6

Zet het filtersysteem op
zijn plaats. Draai, om het
filtersysteem te vergren-
delen, het handvat naar
rechts totdat het op zijn
plaats vastklikt.

Belangrijk! Verwijder de sproeiarmen niet.

Als de openingen in de sproeiarmen verstopt raken,
verwijdert u de achterblijvende delen met een coctail-
prikkertje.

Schoonmaken van de buitenkant

Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het
bedieningspaneel met een vochtige zachte doek. Ge-
bruik alleen neutrale afwasmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen
(aceton, trichloroethyleen enz).

Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Let op! Installeer het apparaat niet op een plek
waar de temperatuur onder de 0 °C komt. De

fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade door
vorst.

Als dit niet mogelijk is, leeg het apparaat en sluit de
deur. Haal de watertoevoerslagn los en verwijder het
water in de watertoevoerslang.

Problemen oplossen

Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.

Als er een storing is, probeer dan eerst het probleem
zelf op te lossen. Als u het probleem zelf niet kunt op-
lossen, neem dan contact op met de klantenservice.

12

Advertising