De waterontharder instellen – ZANKER ZKI1530 User Manual

Page 6

Advertising
background image

De waterontharder instellen

De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van
de watertoevoer. Mineralen en zouten kunnen een ne-
gatieve invloed hebben op de werking van het appa-
raat.
De waterhardheid wordt gemeten in de volgende ge-
lijkwaardige schalen:
• Duitse graden (dH°).
• Franse graden (°TH).

• mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid

voor de hardheid van water).

• Clarke.
Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw
omgeving. Neem, indien nodig, contact op met het lo-
kale waterschap.

Waterhardheid

Instelling waterhardheid

°dH

°TH

mmol/l

Clarke

handmatig

elektronisch

51 - 70

91 - 125

9,1 - 12,5

64 - 88

2

10

43 - 50

76 - 90

7,6 - 9,0

53 - 63

2

9

37 - 42

65 - 75

6,5 - 7,5

46 - 52

2

8

29 - 36

51 - 64

5,1 - 6,4

36 - 45

2

7

23 - 28

40 - 50

4,0 - 5,0

28 - 35

2

6

19 - 22

33 - 39

3,3 - 3,9

23 - 27

2

5

15 - 18

26 - 32

2,6 - 3,2

18 - 22

1

4

11 - 14

19 - 25

1,9 - 2,5

13 - 17

1

3

4 - 10

7 - 18

0,7 - 1,8

5 - 12

1

2

< 4

< 7

< 0,7

< 5

1

1)

1

1)

1) Geen zout nodig.

U moet de waterontharder handmatig en elektro-
nisch instellen.

Handmatige afstelling

Het apparaat in in de fabriek ingesteld op stand 2.

1

2

Zet de schakelaar op
stand 1 of 2.

Elektronische afstelling

De waterontharder is in de fabriek ingesteld op ni-
veau 5.
1. Druk op de toets starten/annuleren en houd vast.

Draai de programmaschakelaar rechtsom, totdat
het eerste afwasprogramma op de programma-
schakelaar overeenkomt met het indicatielampje
aan/uit.

2. Laat de toets starten/annuleren los wanneer het

controlelampje aan/uit en het controlelampje star-
ten/annuleren beginnen te knipperen.
– Tegelijkertijd knippert het controlelampje einde

programma om het niveau van de wateronthar-
der te tonen.
Voorbeeld:
5 keer knipperen, pauze, 5 keer knipperen, pau-
ze, enz... = niveau 5

6

Advertising