Verbruikswaarden, Bediening van het apparaat – ZANKER ZKI1530 User Manual

Page 5

Advertising
background image

Programma

Stand pro-

gramma-

knop

Mate van

vervuiling

Soort ser-

viesgoed

Beschrijving programma

2)

D

Normaal

vervuild

Serviesgoed

en bestek

Voorwas
Hoofdwas tot 50°C
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen

E

Alles

Gedeeltelijke

lading (later

op de dag ver-

der te vullen)

1 koude spoelgang (om te voor-
komen dat voedselresten kun-
nen aankoeken).
Voor dit programma hoeft geen
afwasmiddel gebruikt te worden.

1) Dit is het perfecte dagelijkse programma om een niet volledige lading te reinigen. Ideaal voor een familie van 4 personen die

alleen het serviesgoed en het bestek van de ochtend- en avondmaaltijd in de machine wil laden.

2) Testprogramma voor testinstanties. Zie voor testgegevens het aparte informatieblad.

Verbruikswaarden

Programma

Programmaduur

(in minuten)

Energieverbruik

(in kWh)

Waterverbruik

(in liter)

85-95

1,8-2,0

22-25

105-115

1,5-1,7

23-25

30

0,9

9

130-140

1,0-1,2

14-16

12

0,1

5

De druk en de temperatuur van het water, de va-
riaties in stroomtoevoer en de hoeveelheid ser-

viesgoed kunnen deze waarden veranderen.

Bediening van het apparaat

Zie de volgende instructies voor elke stap van de pro-
cedure:
1. Controleer of het niveau van de waterontharder

juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Stel,
indien nodig, de waterontharder in.

2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachi-

nes.

3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.

5. Stel het juiste programma in voor het type lading

en mate van vervuiling.

6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de juiste hoe-

veelheid afwasmiddel.

7. Start het afwasprogramma.

Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, zie hoofd-
stuk 'Gebruik van tabletten'.

5

Advertising