Gebruik van vaatwasmiddelen – ZANKER ZKI1530 User Manual

Page 9

Advertising
background image

1

Rangschik dekschalen
en grote deksels langs de
rand van het onderrek.

2

1

2

Gebruik de bestekroosters. Als de afmetingen
van het bestek het gebruik van de bestekroosters

voorkomen, verwijder ze dan.

1

Rangschik alle voorwer-
pen zo dat het water er
aan alle kanten bij kan
komen.

2

Klap de kopjesrekken op
voor langere voorwer-
pen.

Plaats borden in het achterste deel van het bo-
venrek. Kantel ze voorover.

De hoogte van het bovenrek aanpassen

Als u grote borden in het onderrek plaatst, moet u eerst
het bovenrek in de hoogste stand zetten.

Maximale hoogte van de borden

bovenrek

onderrek

Bovenste stand 20 cm

31 cm

Onderste stand 24 cm

27 cm

Volg deze stappen om het bovenrek in de bovendste
stand te zetten:
1. Trek het rek tot de aanslag naar buiten.
2. Til beide kanten voorzichtig op totdat het mecha-

nisme vastklikt en het rek stabiel is.

1

Volg deze stappen om het bovenrek in de onderste
stand te zetten:
1. Trek het rek tot de aanslag naar buiten.
2. Til de beide kanten naar boven.
3. Houd het mechanisme vast en laat het dan lang-

zaam terugzakken.

Let op!
• Til het rek nooit aan één kant op. Dit geldt ook

voor het laten zakken.

• Als het rek zich in de bovenste stand bevindt, kunt

u geen kopjes op het kopjesrek plaatsen.

Gebruik van vaatwasmiddelen

Gebruik alleen afwasmiddelen (poeder, vloeibaar
of tablet) die geschikt zijn voor afwasmiddelen.

Volg de gegevens op de verpakking op:
• Dosering aanbevolen door de fabrikant.

• Aanbevelingen omtrent opslag.

Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid af-
wasmiddel om het milieu te sparen.

9

Advertising