Gebruik van zout voor de vaatwasser, Gebruik van glansspoelmiddel – ZANKER ZKI1530 User Manual

Page 7

Advertising
background image

3. Druk één keer op de toets starten/annuleren om

het niveau van de waterontharder met één stap te
verhogen.
Het controlelampje einde programma geeft het
nieuwe niveau aan.

4. Draai de programmaschakelaar naar de stand uit

om de bewerking op te slaan.

Gebruik van zout voor de vaatwasser

Let op! Gebruik alleen afwasmachinezout. Zout
dat niet geschikt is voor afwasmachines,

veroorzaakt schade aan de waterontharder.

1

2

3

Vul het zoutreservoir met
1 liter water (alleen bij het
eerste gebruik)

4

5

6

Het is normaal dat er water uit het zoutreservoir
stroomt wanneer u zout bijvult.

Zorg dat er geen zout buiten het zoutreservoir
terechtkomt. Zout dat achterblijft, beschadigt het

reservoir. Aangeraden wordt een afwasprogramma di-
rect te starten nadat u het zoutreservoir hebt gevuld.
Dit voorkomt corrosie als gevolg van gemorst zout.

Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op
niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje niet branden.

Gebruik van glansspoelmiddel

Let op! Gebruik alleen merkglansmiddelen voor
afwasmachines.

Volg deze stappen om het glansmiddeldoseerbakje te
vullen:

1

2

7

Advertising