Technische gegevens, Milieubescherming – ZANKER ZKI1530 User Manual

Page 14

Advertising
background image

De schoonmaakresultaten zijn slecht

De borden zijn niet schoon

• Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor het type lading

en mate van vervuiling.

• De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet aan alle kanten

bij kan.

• De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als gevolg van een onjuiste

plaatsing van het serviesgoed.

• De filters zijn vuil of niet juist geplaatst.
• Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.

Er zitten kalkresten op de borden • Het zoutreservoir is leeg.

• De waterontharder is ingesteld op het verkeerde niveau.
• De dop van het zoutreservoir zit niet goed dicht.

Het serviesgoed is nat en dof

• Er is geen glansmiddel gebruikt.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.

De glazen en borden vertonen
strepen, melkachtige vlekken of
een blauwzweem

• Verminder de glansmiddeldosering.

Opgedroogde waterdruppels op
de glazen en de borden

• Verhoog de dosering van het glansmiddel.
• Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte cm

59,6

Hoogte cm

81,8-87,8

Diepte cm

57,5

Elektrische aansluiting - Voltage -
Totale vermogen - Zekering

Informatie over de elektrische aansluiting is te vinden op het typeplaatje
aan de binnenrand van de deur van de afwasmachine.

Leidingwaterdruk

Minimaal

0,5 bar (0,05 MPa)

Maximaal

8 bar (0,8 MPa)

Capaciteit

Aantal couverts

12

Milieubescherming

Het symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij
een verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu

die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.

14

Advertising